Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune vil være med til at indfri FN’s 17 Verdensmål

22-03-2018
 

Et nyt udvalg skal sørge for, at FN's 17 verdensmål bliver lavet om til lokal politik og indarbejdet i Odense Kommunes daglige virke. Det nye Verdensmål Udvalg skal blandt andet revidere kommunens miljøpolitik og vurdere, om investeringspolitikken kan gøres mere bæredygtig.

 
 
FN's 17 verdensmål
 
 

FN's 17 måske lidt abstrakte verdensmål skal laves om til konkret odenseansk virkelighed.

Odense Byråd har netop vedtaget rammerne for det kommende Verdensmål Udvalg, som skal rumme borgere, politikere og repræsentanter fra erhvervslivet, kommunens egne selskaber og byens uddannelsesinstitutioner.

- Det er helt afgørende for mig, at vi giver verden videre til vores børn i en tilstand, som vi kan være bekendt. Derfor er jeg så glad for, at vi med verdensmålene har fået en fælles retning for verdens bæredygtighedsindsats. Bæredygtighed er ikke en dagsorden, man går til og fra. Det skal tænkes med i alle de ting, vi laver i Odense Kommune, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Også børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) glæder sig til, at Verdensmål Udvalget kommer i gang.

- Jeg ser Verdensmålene som en verdensomspændende to-do liste, der skal bringe os frem mod en verden i 2030 med større lighed og velstand, hvor vi har taget ansvar for fremtidens generationer og for kloden. Verdensmålene løftes bedst i et samarbejde mellem byens borgere, civilsamfund, institutioner og virksomheder, og hvis vi er dygtige, kan det blive et nyt grønt erhvervseventyr, siger Susanne Crawley Larsen.

Verdensmål Udvalget skal fungere i to år og hjælpe byråd og økonomiudvalg med at tænke Verdensmålene ind alle de steder, hvor det giver mening.

- Som by- og kulturrådmand er det mit mål til stadighed at arbejde for, at vi overleverer et Odense til børn, børnebørn og kommende generationer, som på alle parametre er i bedre forfatning, end da vi selv overtog byen. Det indebærer blandt andet investeringer i mobilitet, grønne offentlige rum samt byplanlægning og bystyring, hvor borgerne bliver inddraget, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

I Ældre- og Handicapforvaltningen peger rådmanden på, at indfrielse af Verdensmålene ikke kun kommer eftertiden til gavn.

- Verdensmål Udvalgets arbejde handler ikke kun om de kommende generationer, det handler i lige så høj grad de nuværende generationers liv. Sundhed og trivsel er nøgleord for det gode liv, og her har vi som kommune et medansvar for vores borgers liv, da vi har et stort ansvar for rammerne. Verdensmål er ikke kun noget højtsvævende og luftigt, det er også noget helt konkret som for eksempel sygdomsforebyggelse, at luften er ren, bekæmpelse af støj og fortove, man ikke falder på, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K), mens hans kollega i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har fokus på de sociale elementer.

- Vi skal have gjort FN's Verdensmål jordnære og håndgribelige. For eksempel målet om at skabe mindre ulighed, hvor vi jo allerede har fokus på, at Odense skal være en by, hvor der er plads til alle, og hvor alle har lige adgang til arbejdsmarkedet. På den måde kan målene hjælpe til, at Odense bliver en endnu mere bæredygtig by, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

De 17 Verdensmål indeholder blandt andet en ambition om, at man skal fremme sundhed og trivsel for alle, der skal kæmpes for ligestilling mellem kønnene. Samtidig skal byer og lokalsamfund være inddragende og bæredygtige, og man skal støtte fredelige og inkluderende samfund ved at sikre adgang til retfærdighed for alle blandt andet ved at opbygge effektive og ansvarlige institutioner på alle niveauer

Læs mere om Verdensmålene her

 
 
Kontaktinformation

Peter Rahbæk Juel, borgmester, mobil: 30513115

Susanne Crawley Larsen, rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, mobil: 30604419

Jane Jegind, rådmand, By- og Kulturforvaltningen, mobil: 20911031

Søren Windell, rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, mobil: 30703693

Brian Dybro, rådmand, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, mobil: 24621118.