Spring til indhold
Nyhed

Nye retningslinjer for tildelingen af §18-midler

19-01-2016

§18-puljen har til formål at fremme samarbejdet med og støtte det frivillige sociale arbejde i Odense. Foreninger kan søge støtte til eksisterende frivillige sociale aktiviteter og til udvikling af nye. Der kan søges om tilskud fra hovedpuljen hvert år inden 1. oktober, mens udviklingspuljen kan søges løbende fra 1. januar og frem til 1. oktober.

 

Hidtil har der været ét sæt retningslinjer for tildelingen af midler til frivillige sociale foreninger med målgrupper over 60 år og et andet for de, hvor målgruppen er under 60 år. Fra 2016 er der ét fælles sæt retningslinjer for tildelingen af midlerne. De blev i fællesskab vedtaget af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune i november 2015.

 

Puljemidlerne administreres af hhv. Ældre- og Handicapforvaltningen, der tager sig af ansøgninger vedr. foreninger og aktiviteter, der er henvendt til +60-årige, og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tager sig af ansøgninger vedr. foreninger og aktiviteter målrettet borgere under 60 år.

 

NYT: Puljens Dag

Samtidig med at de tre udvalg vedtog de nye retningslinjer, besluttede de også, at Odense Kommunes Center for Civilsamfund som et forsøg skal invitere interesserede ansøgere ind til en årlig ”Puljens Dag”. En dag, hvor foreninger kan bestille tid til mundtligt at fremlægge ansøgninger på op til 25.000 kr., som der træffes afgørelse om på stedet. Og samtidig en dag, hvor interessenter på området inviteres til at medvirke med relevante aktiviteter.

 

Den første ”Puljens Dag” afholdes den 2. maj 2016 kl. 14-19 i Bolbro Brugerhus på Stadionvej 50.

 

NYT: Mulighed for støtte til tidligt forebyggende indsatser

Nyt er det også, at der åbnes mulighed for, at op til 5% af puljen kan gå til støtte til tidligt forebyggende sociale indsatser.

 

Se retningslinjerne for tildelingen af §18-midlerne på www.odense.dk/puljer