Spring til indhold
Nyhed

Dansecaféer afholdes på alle Odenses plejecentre

11-10-2016

På opfordring fra plejecenterbeboerne har Odense Kommunes ”Aktiviteter i Plejeboliger” ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om midler til at lave en aften med dans og musik på alle kommunens plejecentre. Ministeriet har bevilget 176.500 kr. til projektet.

 

Øget livskvalitet hos byens ældre borgere

Med de midler vil der blive afholdt en aften med musik, fest og dans på alle de kommunale plejecentre. Dansecaféerne skal styrke trivsel, livskvalitet og sociale relationer blandt beboerne. Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen, Brian Skov Nielsen (EL), uddyber:

 

- Vores erfaring er, at musik og bevægelse skaber en masse glæde på vores plejecentre. De ældre får rørt sig og hygget en masse både med hinanden og personalet. Dans og musik har yderligere den fordel, at borgere med demens også har glæde af det. Musikken vækker minder og nogle kommer endda i tanke om et dansetrin eller to, når først de kommer i gang. Det er et super initiativ, som kommer alle vores plejecenterbeboere til gode.

 

Den levende musik leveres af musiker Thomas Johansen, som skal give beboerne lyst til dans og bevægelse. Dem, der ikke kan danse, kan i stedet lytte eller blot overvære de andre beboere og mærke stemningen. Alle sanser skal aktiveres, og alle kan være med.

 

Pårørende og frivillige er også inviteret

Pårørende og frivillige er inviteret, og desuden er der håb om at tiltrække lokale borgere, som har lyst til at blive frivillige på plejecentrene. Idéen er at åbne plejecentrene op, så de bliver en del af livet i lokalsamfundet.

 

Dansecaféerne vil komme til at foregå om aftenen fra kl. ca. 18.30-20.00, og der vil blive afholdt tre om måneden. Datoerne vil blive slået op løbende på de enkelte plejecentre, men de kommende seks gange er på plads:

 

Den 13.10.16 kl. 18-30 – 20.00 Næsby Hus

Den 27.10.16 kl. 18-30 – 20.00 Rytterkassernen

Den 28.10.16 kl. 18-30 – 20.00 Havebæk

Den 08.11.16 kl. 18-30 – 20.00 Hjallese

Den 16.11.16 kl. 18-30 – 20.00 Enrum

Den 21.11.16 kl. 18-30 – 20.00 Ældrecenter Øst