Spring til indhold
Nyhed

Danmark spiser sammen – spiser du med?

21-04-2016

Flere end 200.000 føler sig ofte ensomme. Og ensomhed kan faktisk kan være lige så skadende som rygning. Ensomhed er på den korte bane ikke så farlig. Den er kroppens signal om, at vi skal søge kontakt. Men når ensomheden bider sig fast og bliver langvarig, kan den få alvorlig konsekvenser.

 

Heldigvis kan ensomhed forebygges og bekæmpes. Det er derfor, at flere end 60 organisationer er gået sammen i Folkebevægelsen mod Ensomhed. De 60 organisationer tæller bl.a. foreninger, skoler, kommuner og virksomheder. Kampagnen løber af stablen for første gang i år, og Odense Kommune er med.

 

Ældre Sagen, Frivillighuse og plejecenter inviterer på mad

Det er især Ældre Sagen, der har været flittig til at invitere til fællesspisninger i Odense C. Men Ældrecentret Filosofhaven indbyder også til både brunch og frokost i ugens løb. Det vestlige Odense er repræsenteret ved Bolbro Brugerhus’ madklub for mænd og fredagscafé (for alle). I det nordlige Odense har Plejecenteret Ærtebjerghaven i kampagneugen åbnet dørene op for en fælles frokost, som Byens Køkken leverer mad til for blot 30 kr. pr næse.

 

Kampen mod ensomme ældre

Ældre- og Handicapforvaltningen har interesse i at udbrede kendskabet til kampagnen, fordi gruppen af ensomme er stor blandt den ældre befolkning. Forvaltningen understøtter derfor kampagnen på forskellig vis, bl.a. gennem oplysning og formidling af arrangementerne og ved at tilbyde, at Byens Køkken kan levere maden til de fællesarrangementer, der måtte blive stablet på benene.

 

Ældre- og Handicaprådmand, Brian Skov Nielsen er glad for at se, at foreninger, plejecenter og andre frivillige har planlagt fællesspisning i uge 17. Han opfordrer folk til at melde sig til, men han pointerer også, at kampen ikke kun skal kæmpes i den ene uge.

 

”Ensomhed er stadig et tabubelagt emne, og som del af Folkebevægelsen mod Ensomhed vil vi gerne være med til at bringe tabuet frem i lyset og gøre noget ved det. Det gør vi ved at støtte op om de mange arrangementer, der løber af stablen i uge 17, men så sandelig også i vores hverdag, hvor vi arbejder med fællesskab og frivillighed som én af vores vigtigste strategier,” lyder det fra Brian Skov Nielsen, som i øvrigt selv deltager i fællesspisningen arrangeret af Ældrecenter Filosofhaven d. 28. april.

 

Du kan deltage på flere måder

Danmark Spiser Sammen er åben for forskellige arrangementer. Man kan nemlig godt ”nøjes” med at invitere sin nabo, overbo eller andre, som man normalt ikke snakker så meget med, til middag - men man kan også arrangere et større fællesspisningsarrangement eller deltage i nogle af dem, som allerede er arrangeret. Alle former for deltagelse er med til at løfte kampagnen.

 

Mere information:

Læs mere om kampagnen ”Danmark Spiser Sammen” på: http://www.danmarkspisersammen.dk/

 

Se de arrangementer som Ældre- og Handicapforvaltningen understøtter på http://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/aktivitetstilbud/danmark-spiser-sammen

 

På forvaltningens hjemmeside www.odense.dk/paletten kan de fællesskabssultne også til enhver tid finde forskellige bud på madlavningsklubber, fællesspisninger og spise-/væresteder i byen – der rækker ud over kampagnearrangementerne.