Spring til indhold
Nyhed

Vestre Stationsvej får gennemkørsel under ledningsarbejdet

28-04-2015

Biler og busser vil fortsat kunne køre gennem Vestre Stationsvej, når ledningsarbejdet i forbindelse med letbanen går i jorden i juli. Det vedtog et enigt By- og Kulturudvalget på tirsdagens udvalgsmøde.

 

Beslutningen betyder, at biler og busser kan køre gennem Vestre Stationsvej i et spor. Trafikken bliver altså ensrettet fra vest mod øst. Under arbejdet vil Vindegade blive ensrettet fra øst mod vest på strækningen fra Klostervej til Grønnegade, hvilket vil medføre et lavere trafikniveau end i dag.

 

Overordnet betyder løsningen en bedre trafikafvikling for både bilister og busser uden at belaste den samlede tidsplan for letbaneprojektet. For ledningsejerne betyder gennemkørsel i Vestre Stationsvej under ledningsarbejdet en forøget udgift på tre millioner kroner.

 

- Letbanen er et kæmpe projekt, der vil påvirke byen undervejs. Derfor gør vi os til stadighed umage for at finde den bedst mulige løsning. Denne løsning sikrer et bedre serviceniveau end ved en total lukning for borgerne og den offentlige trafik uden forsinkelse for letbaneprojektet. På minusside er merudgiften for ledningsejerne på tre millioner kroner, men det er min vurdering, at værdien for borgerne langt overstiger dette beløb, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Klar forbedring for bustrafikken

Gennemkørsel på Vestre Stationsvej betyder, at ledningsarbejdet vil tage to måneder længere end oprindelig planlagt. For at undgå en samlet forsinkelse af letbaneprojekt vil arbejdet på Østre Stationsvej derfor blive fremrykket med to måneder, hvilket betyder et overlap af ledningsarbejdet på de to veje på minimum fire måneder.

 

- Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning til gavn for bilister og brugere af den kollektive trafik, som ikke forsinker letbanen. I forhold til en total lukning af Vestre Stationsvej er det en markant forbedring. Det gælder også for cyklisterne, der får tryggere forhold i Vindegade, end det havde være tilfældet ved en lukning. Vi ved godt, at det bliver slemt, før det bliver godt, men her har vi fundet en god løsning, der tager hensyn til alle parter, siger Jane Jegind.

 

Bustrafikken får også stor glæde af gennemkørslen i Vestre Stationsvej. En total lukning af vejen havde betydet en forøget rejsetid på 5-7 minutter per tur mod Odense Banegård Center og 9-12 minutter per tur den anden vej. En indsættelse af flere busser kunne minimere generne, men det ville i tilfælde af total lukning koste op mod 21,5 millioner kroner, hvilket der ikke er afsat midler til.

 

Ved at holde Vestre Stationsvej åben fra vest mod øst vil rejsetiden alene øges med 3-5 minutter per tur i begge retninger. For at opretholde serviceniveauet og frekvensen af afgange ved endestationerne vil der blive indsats ekstra busser på ruterne. Disse bliver finansieret inden for rammen af strategisk plan for kollektiv trafik, hvor målet er at opnå en årlig stigning i antallet af passagerer på tre procent.