Spring til indhold
Nyhed

Ud i det blå - Odense Å

06-01-2015

Odense Ås forløb gennem bymidten rummer unikke muligheder for sociale og fysiske aktiviteter i naturomgivelser. Men nogle af områderne langs åen er så sumpet, at det er svært at komme til de store naturoplevelser helt tæt på vandløbet. Med en uddeling på 3,8 mio. kr. fra Nordea-fonden udvikler Odense Kommune fra januar 2015 til udgangen af 2016 syv lokaliteter, hvor man kan opleve åen på tæt hold og bruge den på helt nye måder.

 

Med projektet Ud i det blå – Odense Å vil Odense Kommunes By – og Kulturforvaltning i samarbejde med interesserede borgere give en ny og spændende adgang til åen, så den i højere grad kan bruges til både motion og rekreation.

 

- Odense Å er en naturperle, som mange flere kan få endnu mere glæde af end i dag. Derfor er jeg meget taknemmelig over den flotte håndsrækning fra Nordea-fonden, der uden tvivl vil blive omsat til gode naturoplevelser for både byens borgere og gæster, siger Odenses by – og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Kanoture, omveje og ø-hop

Broer, stolper og platforme skal gøre det muligt at gå på opdagelse langs Odense Å og komme ud på de små øer og vådområder i Munkemose og ved Ejby Mølle. Ved Gasværksgrunden ned til åen bliver et nedlagt garageanlæg omdannet til aktivitets- og formidlingshus for Odenses børnehaver, skoler, klubber og foreninger. Ved Albani Bryggeriet bygges der en kunstnerisk klatrevæg, og bl.a. ved Kulturbotanisk Have etableres der trapper og ramper, der skal gøre det nemt at bruge åen til kano- og kajaksejlads.

 

De syv nye områder udvikles i samarbejde med borgere, som inviteres til at indgå i arbejdsgrupper om de enkelte delprojekter.

 

Naturoplevelser i en storby

Projektets ambition om at udvikle en storbys natur, så den bliver let tilgængelig for borgerne stemmer godt overens med Nordea-fondens arbejde for at fremme gode liv, fortæller fondens direktør Henrik Lehmann Andersen.

 

- Projektet fremmer det gode liv ved at styrke naturoplevelse og friluftsliv, dels helt lokalt inde i byen, dels ved at skabe en rekreativ korridor til naturen uden for byen. Det viser, hvordan man kan skabe spændende naturoplevelser i en storby – simpelthen ved at tænke nyt og gøre brug af et potentiale, som allerede findes.

 

Erfaringerne fra projektet samles, så andre lignende byer som fx Aarhus, Silkeborg og Randers kan lære af dem.

 

Fakta om projektet

  • Odense Kommune står bag udviklingen projektet og vil samarbejde med Odense Bys Museer om formidlingen af projektet.
  • Målgruppen er borgere generelt, men med særligt fokus på institutioner, virksomheder og borgere tæt på åen.
  • Formålet med projektet er at få flere til at bruge de rekreative muligheder langs med Odense Å.
  • Besøgstallet opgøres ved projektets start, og det er målet at øge dette med 20 pct.

 

Faktaboks – Det gode liv i byen

  • Nordea-fonden støtter aktiviteter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
  • I 2014 har Nordea-fonden øremærket 100 millioner kr. til projekter, som giver mulighed for mere udeliv i hverdagen gennem aktiviteter i byens mange rum, baseret på brede fællesskaber.
  • Nordea-fonden har modtaget 603 projektforslag og udvalgt 15 projekter, som er nytænkende, aktivitetsbaserede og involverende.

Vedhæftet illustration til fri afbenyttelse: Fra januar 2015 til udgangen af 2016 udvikler Odense Kommune bredderne langs Odense Å, så borgerne får let adgang til den rige natur i byen.