Spring til indhold
Nyhed

Supercykelsti forbinder Odense og Faaborg-Midtfyn

23-06-2015

I fremtiden bliver cyklen et lettere valg for mange pendlere i Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner. En ny supercykelsti – den første på tværs af kommunegrænser – skal forbinde det kommende OUH, Syddansk Universitet og Årslev. By- og Kulturforvaltningen har besluttet at indstille til byrådet, at projektet bliver sat i gang.

 

- Det er vigtigt, at vi gør det lettere at vælge cyklen og ikke mere besværligt at vælge bilen. Her er supercykelstierne et godt værktøj. Derfor satser Odense på, at supercykelstierne kan blive et nyt tilbud til pendlerne, både fra vores egne forstæder og fra de nabobyer, som ligger rundt om Odense. Fremover tror jeg ikke, at det vil være usædvanligt, at nogle vælger at cykle 10 – 15 km hver vej til job og uddannelse, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Supercykelstien vil gå fra det nordlige Lindved til kommunegrænsen syd for Højby, mens Faaborg-Midtfyn Kommune vil forbedre cykelforbindelsen videre til Årslev og forventer senere at forlænge den helt til Ringe.

 

- Vi er meget glade for den kommende supercykelsti, som er med til at give en mere sammenhængende infrastruktur mellem den nordlige del af vores kommune og Odense. Cykelstien gør det nemmere for pendlere, der har deres daglige færden i den sydlige del af Odense at vælge cyklen frem for bilen. Årslev ligger kun 10 km fra Syddansk Universitet, det nye supersygehus og den kommende letbane, så jeg kan godt forestille mig, at flere vil hoppe op på cyklen, når de skal på arbejde eller til andre aktiviteter i Odense, siger Teknik- og Miljøudvalgsformand i Faaborg-Midtfyn Kommune Søren Kristensen.

 

Anlæggelsen af supercykelstien består af en række forbedringer på strækningen. Det drejer sig om skridsikker belægning på stibroen over Lindved Å, sikring af krydsningspunkter, udvidelse af eksisterende dobbeltrettet sti, anlæg af enkeltrettede stier samt en forsøgsstrækning med solcellelamper i belægningen på cykelstien.

 

Supercykelstien har fået bevilliget 2.466.800 kroner fra Transportministeriet, og Odense Kommune betaler den resterende del. Den samlede pris er 6.167.000 kroner, og supercykelstien vil stå færdig i 2016.

 

Faaborg-Midtfyn Kommune er ansvarlig for finansieringen af deres delstrækning af stien, som dog er betinget af kommunalbestyrelsens tilsagn om de resterende midler i budget 2016.

 

Flere cykelstier på vej i Odense

I den kommende tid skal der udarbejdes en samlet plan for supercykelstier, som forbinder Odense med alle nabokommunerne, men der er mange flere cykeltiltag på vej i Odense.

 

Cykelhandlingsplan 2015-2018 indeholder mange forskellige projekter, der skal gøre cyklen til et lettere valg blandt andet gennem udbygning af stinettet. Her har statens cykelpuljen netop givet tilskud, og By- og Kulturudvalget har frigivet otte millioner kroner fra Cykelhandlingsplanens pulje. Det betyder, at der vil blive etableret cykelstier på Hjallesegade og Ejlskovsgade i 2015-2016.

 

- Cykelstierne er med til at skabe større trafiksikkerhed for både børn og voksne, så det er glædeligt, at vi snart kommer i gang. Hjallesegade og Ejlskovsgade er to højt prioriterede strækninger, så det er et godt sted at begynde, siger Jane Jegind.

 

I maj kårede Cyklistforbundet Odense til Årets Cykelkommune 2015 for sine spændende visioner på området.