Spring til indhold
Nyhed

Styrket brandsikkerhed på Odenses plejecentre

24-03-2015

Straks efter en beboer omkom i en plejecenterbrand i januar, satte Ældre- og Handicapforvaltningen gang i en grundig gennemgang af brandsikkerheden på alle kommunens plejecentre og bosteder.

 

”Det er klart, at en så tragisk og alvorlig hændelse giver anledning til en generel gennemgang af alle brand- og sikkerhedsprocedurer. Dermed sikrer vi os, at alt er, som det skal være, og vi undersøger, om noget kan gøres endnu bedre. Det gik vi i gang med allerede på dagen, hvor branden opstod i januar,” siger Helene Bækmark, Adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Mulighed for tidsforsinkelse fjernes på alle brandanlæg

De fleste brandanlæg har et to-minutters forvarselssystem, som advarer lokalt ved blot en smule røg. Det giver personalet mulighed for at undersøge, om der er tale om en fejlalarm, fx som følge af røgudvikling i forbindelse med madlavning. De to minutter kan på nogle anlæg forlænges, hvis personalet har brug for mere tid til at afgøre, om der er tale om en fejlalarm. Den mulighed for forlængelse trækker Odense Brandvæsen nu tilbage.

 

Leder af Forebyggende Afdeling hos Odense Brandvæsen, Michael Timm forklarer:

 

”Forvarsel og muligheden for forsinkelse er en sikkerhedsgodkendt og helt almindelig ordning, som anvendes overalt i landets kommuner. Den giver medarbejdere mulighed for at udsætte en fuld udrykning til en af de over hundrede årlige fejlalarmer på kommunens institutioner. Men nu fjerner vi muligheden for at lave en tidsforsinkelse, sådan at alle alarmer går ind til os, hvis røgen udvikler sig yderligere.”

 

Arbejdet med ”fysisk” at fjerne muligheden for tidsforsinkelse har været i gang i nogen tid og er helt gennemført på alle plejecentre og bosteder senest 1. april. Men praksis omkring tidsforsinkelse blev ændret tilbage i februar, da Ældre- og Handicapforvaltningen traf den beslutning, at muligheden ikke længere måtte anvendes.

 

Fremrykkede brandsyn og brandøvelser

En anden konsekvens af branden i januar var, at Ældre- og Handicapforvaltningen bad Odense Brandvæsen fremrykke alle deres årlige brandsyn for plejecentre og botilbud for 2015. Dermed bliver alle brandsyn gennemført nu og ikke henover året, sådan som normal praksis er. Forvaltningen har også pålagt alle institutioner at gennemføre ekstra brandøvelser og gennemgå brandinstrukser og evakueringsplaner i samarbejde med Odense Brandvæsen.

 

Helene Bækmark uddyber: ”De her tiltag er helt enkelt et udtryk for et øget og vedvarende fokus på området. Der skal ikke herske den mindste tvivl om, hvordan man bør agere i tilfælde af brand.”

 

Ny uddannelse af ledere og personale

Odense Brandvæsen har sammensat et nyt kursus målrettet ledere og personale, som dækker alt fra forebyggelse til basal brandbekæmpelse. Det nye kursus bliver tilbudt som et supplement til den undervisning, personalet allerede modtager.

 

”På kurset vil lederne, den driftsansvarlig og personalet blive grundigt instrueret i, hvordan de opnår maksimal sikkerhed på deres institutioner. På vores nye kursus vil de også få et godt kendskab til brandforebyggelse, betjening af brandanlæg, og hvordan der skal handles i tilfælde af brand. Det skal sidde på rygraden,” siger afdelingsleder i Odense Brandvæsen Michael Timm.

 

Desuden er Odense Brandvæsen ved at udarbejde en rapport, som skal redegøre for mulige tiltag for øget brandsikkerhed med henblik på politisk drøftelse senere på året.