Spring til indhold
Nyhed

Strategi køres i pitstop

16-01-2015

Civilsamfundsstrategien er Odense Kommunes bud på, hvordan vi samarbejder med civilsamfundet på helt nye måder – hvordan vi bliver bedre til at gå i dialog med hinanden. Den blev vedtaget af Byrådet den 25. juni 2014, og den er blevet til i tæt samarbejde med civilsamfundets aktører; frivillige, foreninger og aktive borgere.

 

I arbejdet med strategien blev en stor del af Odenses frivillige, foreninger, aktive borgere, politikere, ledere og medarbejder involveret og kom med konkrete input til strategiens indhold. Og de er nu igen inviteret ind til at tage strategien et skridt videre.

 

- Odense Kommune har en åben og eksperimenterende tilgang til samarbejdet med frivillige. Vi kender ikke svarene på forhånd. Derfor evaluerer vi løbende samarbejdet, så vi lærer af vores erfaringer, og derfor er det også besluttet, at Civilsamfundsstrategien er en dynamisk størrelse, som skal til køres i pitstop hvert år. Her holder vi hinanden op på, om vi er på vej i den rigtige retning, og så tilpasser vi den i forhold til de behov, der efterspørges og er oppe i tiden, fortæller Annette Lund, leder af Odense Kommunes Center for Civilsamfund.

 

Mere end 100 er tilmeldt pitstoppet. Heriblandt byrådspolitikerne Anker Boye, Jane Jegind og Steen Møller, der sammen med frivillig-eksperter og borger-repræsentanter skal optræde som paneldeltagere i hver deres samtalecafe – et set-up, hvor det er paneldeltagerne, der stiller tilhørerne spørgsmål, og tilhørerne, der giver svar. Det er nemlig dem, der er eksperterne.

 

Tid og sted

Mandag den 19. januar kl. 17-20 på Toldbodgade 5-7.

 

Pressen er velkommen.

 

Se invitation og program for arrangementet her

Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi