Spring til indhold
Nyhed

Stærkt hold skal føre Odense Letbane frem

06-02-2015

Økonomiudvalget i Odense Byråd har ved økonomiudvalgsmødet den 4. februar 2015 udpeget de fem personer, som skal udgøre bestyrelsen for anlægsselskabet Odense Letbane P/S. Politikerne har valgt en ren professionel bestyrelse, selvom det nye selskab er 100 procent ejet af kommunen.

 

De fem bestyrelsesmedlemmer er derfor udvalgt på baggrund af deres store viden, netværk og kompetencer inden for en række strategiske nøgleområder for letbanen – ud fra en nøje vurdering af behovet for kompetencer i organisationen. Bestyrelsesmedlemmerne er udvalgt med hjælp fra et rekrutteringsbureau, der har speciale i at sammensætte bestyrelser.

 

Formand for Odense Letbanes bestyrelse bliver Jesper Rasmussen. Han har en baggrund som administrerende direktør i Carl Bro/Grontmij og BaneDanmark. Derudover har han bestridt en række bestyrelsesposter, blandt andet i Odense Havn og HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Det har givet en stor erfaring med at arbejde med politisk ledede organisationer, infrastrukturprojekter, komplekse ingeniøropgaver, design, sporanlæg og drift.

 

- Vi skal sikre, at kursen for det faglige fokus bliver holdt, og derudover fungere som sparringspartnere i den strategiske ledelse af letbaneprojektet. Jeg fornemmer et enormt engagement og en stor faglig nysgerrighed blandt de kommende bestyrelsesmedlemmer, der allerede er tilknyttet letbanen som såkaldt ”advisory board” på konsulentbasis. Lysten til at spørge ind til og deltage i de centrale processer er stor. Jeg ser derfor frem til samarbejdet i bestyrelsen – og med ledelsen i Odense Letbane, siger kommende bestyrelsesformand Jesper Rasmussen.

 

De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer er:

 

● Johannes Sloth, tidligere administrerende direktør i trafikselskabet Movia og HUR, Hovedstadens Udviklingsråd. Derudover tidligere bestyrelsesformand for City Busser, Hovedstadens Lokalbaner og Rejsekort A/S. Tung erfaring og viden om udlicitering af trafikopgaver, trafikstruktur og design.

 

● Birgitte Andersen, arkitekt, administrerende direktør og bestyrelsesmedlem SIGNAL ARKITEKTER. Stor viden om bygningsdesign, byrum- og landskabsdesign, flow og logistik samt kvalitetssikring af designopgaver.

 

● Peter Schäfer, advokat og partner i advokatfirmaet LETT. Derudover bestyrelsesformand i CG Jensen og næstformand i Manor. Meget omfattende kendskab til udbudsregler og komplekse udbudskontrakter samt om entreprenørbranchen generelt i Danmark.

 

● Jesper Sondrup Rosener, administrerende direktør for Fynske Medier og tidligere administrerende direktør for Jensen’s Bøfhus. Desuden bestyrelsesformand i Guloggratis.dk, Print & Co. samt Graphicco. Har masser af ”Odense-DNA” og detailkendskab til lokale Odense-forhold samt forståelse for politiske processer og byudvikling i samspil med borgere, erhverv og kultur.

 

Bestyrelsen indtræder formelt, når anlægsloven for Odense Letbane er vedtaget, og anlægsselskabet Odense Letbane P/S bliver oprettet i løbet af foråret 2015. Det glæder Økonomiudvalget i Odense Byråd og borgmester Anker Boye (S) sig til.

 

- Bestyrelsen har en god faglig sammensætning. Den er kompetent til at løfte det ansvar, som politikerne – med stiftelsen af et selvstændigt letbane-anlægsselskab – nu overdrager til bestyrelsen. Formanden, Jesper Rasmussen, er et erfarent menneske med stor føling for såvel markedet som det politiske niveau. Jeg har fuld tillid til, at bestyrelsen kan gennemføre det letbaneprojekt, som byrådet har bestilt. Jeg glæder mig til samarbejdet, siger borgmester Anker Boye (S).

 

De første opgaver, som bestyrelsen vil blive stillet over for, er at ansætte direktionen, igangsætte udbudsprocessen og indgå en samarbejdsaftale med Odense Kommune. Udgifter til honorering af den professionelle bestyrelse afholdes af de midler, der allerede er afsat til letbanen.