Spring til indhold
Nyhed

Rismarksbroen skal renoveres

23-02-2015

Overbygningen på Rismarksbroen er præget af tidens tand, og derfor skal den skiftes nu for at sikre broen til fremtidens trafik. Det er et kompliceret stykke arbejde, der vil få betydning for trafikken i den periode, hvor arbejdet står på.

 

For at tage mest muligt hensyn til trafikken bliver broen ikke lukket. Et spor vil være farbart for bilister i arbejdsperioden. Cyklister og fodgængere kan passere broen i begge retninger.

 

Trafik fra syd mod nord vil under hele renoveringen kunne passere broen, mens trafikken fra nord mod syd skal finde alternative ruter. Odense Kommunes ruteplanlægger bliver opdateret med ændringen, så man her kan planlægge sin tur: www.odense.dk/nyeveje

 

Arbejdet går i gang torsdag den 5. marts 2015 kl. 5.00, og det står på i cirka 2 år.

 

Når broen står klar i 2017 vil den kunne håndtere væsentligt tungere trafik.

 

Arbejdet på broen påvirker også busser

Fra 5. marts vil rute 11 og 71 ikke længere køre over Rismarksbroen, men i stedet vende i Tarup. Rute 11 kommer derfor ikke til Kirkendrup, og rute 71 kommer ikke til Søhus. Man kan i stedet benytte rute 61 fra Søhus, 92 fra Smedebakken eller 91 og 190-191 fra Kirkendrup. Skal man til Tarup, kan man skifte til andre ruter på Rugårdsvej eller Odense Banegård Center.

 

Arbejdet påvirker også de to uddannelsesruter 822U og 824U, der kører fra Bogense og Kerteminde til Tietgenskolen på Elmelundsvej. Normalt kører ruterne over Rismarksbroen, men fra 5. marts kører de i stedet via Næsbyvej, Åløkke Allé og Hauges Plads til Tietgenskolen om morgenen. Det betyder også, at de kører nogle minutter tidligere, da den alternative rute tager længere tid. Om eftermiddagen kører uddannelsesruterne som normalt over broen, men de kan blive forsinkede pga. arbejdet.

 

Rute 11 og 71 ændrer også rute i Bolbro allerede med de nye køreplaner 5. marts for at være klar til opgravningen af Stadionvej, som starter i april. Derved undgår passagererne endnu et køreplanskifte. Begge ruter vil derfor allerede fra 5. marts køre via Bystævnevej og Møllemarksvej.

 

De nye køreplaner for rute 11, 71-72, 822U og 824U kan findes på FynBus.dk

 

De ændrede trafikmønstre i området kan desuden betyde, at mere trafik på Bogensevej og Rugårdsvej vil forsinke ruter til og fra Næsby/Søndersø/Bogense og Slukefter/Morud/Hårslev. Busser til og fra Otterup og Stige kan også blive generet på Næsbyvej.