Spring til indhold
Nyhed

Præcise adresser skal redde liv

06-02-2015

Få minutters forsinkelse kan være forskellen på liv og død, når ambulancer, brandbiler og politi skal nå frem. Dårlig eller ukorrekt skiltning kan således have store omkostninger, og derfor har Ministeriet for by, bolig og landdistrikter bedt landets kommuner om at sikre præcise adresser overalt.

 

Kommunen fastsætter adresserne

Det betyder, at Odense og landets øvrige kommuner i løbet af 2015 vil kontakte ejere, lejere og administratorer i de områder, hvor der er for få adresser. Formålet er blandt andet at sætte gang i en dialog om hvilke adresser, der giver mest mening.

 

For selvom Danmark generelt har et godt adressesystem, er der stadig hvide pletter på landkortet. For eksempel mangler der præcise adresser i mange storcentre, i baggårde med småerhverv, på hospitaler, universiteter og i store industriområder. Det kan blive fatalt i en situation, hvor det skal gå stærkt.

 

- Det er udmærket, at ministeriet har taget dette initiativ, for det kan være afgørende med en præcis adresseangivelse. I den forbindelse vil vi også gerne have meldinger fra borgerne. Hvis de opdager fejl eller mangler, kan de henvende sig direkte til Odense Kommune, så vi kan kigge på det. Man kan finde kontaktoplysningerne på odense.dk, siger kontorchef Lee Michael Pointing for Digitalisering og Geodata.

 

Tydelige husnumre overalt

Men det er ikke kun storcentre eller virksomheder, der har brug for tydelig skiltning af husnummer. Det gælder også for institutioner og kolonihaveområder, som kan være vanskelige at finde rundt i.

 

Tydelig skiltning gavner imidlertid ikke kun politi og beredskab. Virksomhedernes leverandører, pakkebude, ser­viceteknikere med flere har også brug for at kunne finde den rigtige bygning. Kunder og andre gæster skal kunne finde frem uden at opgive på halvvejen. Alle har brug for korrekte GPS-oplysninger og synlige skilte.

 

I bekendtgørelsen fra ministeriet er blandt andet fastsat regler for tilstrækkeligt præcise adresse på:

  • Erhvervsejendomme med mere end én virksom­hed, storcentre, butikscentre o.l.
  • Hospitaler, sygehuse, universiteter og ejendom­me med mere end en institution
  • Havneområder og tekniske anlæg

Borgere og virksomheden kan kontakte Odense Kommune på ”www.odense.dk/bedreadresser”.