Spring til indhold
Nyhed

OUH, Region Syddanmark og Odense Kommune underskriver samarbejdsaftale om CoLab Odense

12-03-2015

CoLab Odense skal fremme innovation af teknologier på tværs i sundhedssystemet. Udgangspunktet for samarbejdet er, at borgerne målrettet skal involveres i afprøvningen og implementeringen af teknologierne. Målet er at understøtte udviklingen af nye velfærdsprodukter, bl.a. for at sikre at ressourcerne udnyttes bedre i både region og kommune.

 

– Et godt og tæt samarbejde mellem OUH og Odense Kommune er afgørende for kvaliteten i den enkeltes behandling. Det giver større frihed, hvis man ikke skal frem og tilbage mellem sygehuset og eget hjem, og det giver tryghed i behandlingen, når man ved, at sygehus og kommune arbejder tæt sammen, pointerer Helene Bækmark, direktør i Odense Kommune.

 

Peder Jest, direktør på Odense Universitets Hospital, supplerer:

 

– I CoLab Odense skal vi arbejde med de konkrete udfordringer, vi ser, i skellet mellem de to sektorer. Eksempelvis den store gruppe af mennesker, der kommer ind på sygehuset og hurtigt bliver sendt hjem igen. Hvordan kunne vi have undgået det ved fx at have sat ind med en forebyggende indsats?

 

CoLab Odense skal netop understøtte initiativer, der kommer fra praksis, og som har afsæt i konkrete behov og udfordringer oplevet af fagpersonale, patienter/borgere og pårørende.

 

Det behovsbaserede fokus på nye løsninger skal samtidig give muligheder for vækst ved udvikling af eksisterende virksomheder og opstartsvirksomheder og ved tiltrækning af nye velfærdsteknologiske virksomheder.

 

En del af CoLab Denmark

CoLab Odense er det første lokale CoLab under CoLab Denmark. CoLab Denmark skal hjælpe det tværsektorielle samarbejde med udvikling, test, afprøvning og modning af velfærdsteknologiske koncepter og produkter. I praksis foregår det bl.a. i de lokale ”laboratorier”, hvor der gennemføres driftsnære udviklings- og testforløb af borgernære teknologier på tværs af sektorer. Alt sammen i tæt samarbejde med virksomheder, medarbejdere, patienter, pårørende og andre eksterne parter.

 

Foruden CoLab Odense er CoLab Sønderjylland, CoLab Sydvestjysk og CoLab Lillebælt på tegnebrættet. Plug & Play og Recovery Lab er allerede etablerede labs under CoLab Denmark

 

Parterne i CoLab Odense

Fra Odense Kommune:

Ældre- og Handicapforvaltningen

Center for Velfærdsteknologi

 

Fra Region Syddanmark:

CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH

Syddansk Sundhedsinnovation