Spring til indhold
Nyhed

Odins Bro modtager årets Beredskabspris

05-01-2015

Udmærkelsen gives årligt til en virksomhed i Odense Kommune, der på særlig vis har udvist kompetence og forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab. Prisen overrækkes af Borgmester Anker Boye ved Odense Brandvæsens nytårsparole lørdag den 10. januar 2015 kl. 12.00 på Åsumvej 35, 5240 Odense NØ, hvor pressen er velkommen til at deltage.

 

Odins Bro hæver overlæggeren for sikkerhedstiltag, idet By- og Kulturforvaltningen har valgt ikke alene at opfylde myndighedskravene, men yderligere at investere i brandsikkerheden.

 

Der er installeret et frivilligt ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) i broens teknikrum. Det betyder, at en eventuel brand opdages hurtigt, samt at Odense Brandvæsen tilkaldes direkte ved en alarm. Brandbekæmpelsen kan derved startes tidligt i brandens udvikling, og broens vitale funktioner kan hurtigt reddes ud, således at skadernes omfang minimeres.

 

Derudover er der installeret et punktslukningsanlæg i de elektriske komponenter i bropillerne, som er af vital betydning for broens drift. Når anlægget registrerer en begyndende røgudvikling, vil det automatisk lede en brandslukkende gas ind til de elektriske komponenter. Herved forhindres at branden og røgen spreder sig.

 

By- og Kurforvaltningen har udarbejdet en beredskabsplan for broen. Den har allerede været trænet flere gange med brandvæsenets personel, således at der hurtigt og effektivt kan indsættes mandskab på broen og eventuelle personer dermed hurtigt kan reddes.

 

Odense Kommune og Odense Brandvæsen bifalder denne indsats med årets Beredskabspris til Odins Bro og ønsker hermed By- og Kulturforvaltningen tillykke med prisen.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Michael Timm på mobil nr. 21245131.