Spring til indhold
Nyhed

Odenses nye bydel tager form – flere købsaftaler på plads på Thomas B. Thriges Gade

28-01-2015

5E vil bygge boliger og erhvervslokaler på to byggefelter, som får den grønne Lotzes Have, Fyns Grafiske Værksted og det nye H. C. Andersen Eventyrhus som naboer.

 

Arkitektgruppen vil bygge boliger og erhverv på fire byggefelter i den vestlige side af projektområdet. Boligerne får alle store altaner og terrasser, og Arkitektgruppen har derfor døbt bygningerne ”Terrassehusene”.

 

Janus Lylloff, der til daglig er gymnasielærer, står bag projektet ”Bofællesskabet Thomas B. Thriges Gade”. Projektet vil bygge et moderne familie-bofællesskab med rækkehuse og lejligheder, hvor beboerne deles om en række fælles faciliteter som fælles taghave, køkken-alrum og gæsteværelser. Alle boliger får enten altaner eller terrasse ud mod den lille byhave, Rosenhaven, som grænser op til det historiske H. C. Andersen Kvarter.

 

”Det er vores fælles vision for fremtidens bymidte i Odense, som nu er blevet omsat til flotte byggeprojekter. De aftaler, vi underskriver i dag, viser endnu engang, at Odense er midt i en rigtig spændende udvikling. Investorerne er der, og de vil Odense,” siger borgmester i Odense Anker Boye.

 

Hos Realdania er der også stor tilfredshed med de indgåede købsaftaler:

 

”Jeg er glad for, at vi nu kan byde velkommen til tre nye investorer, som skal være med til at gøre Odenses nye, grønne bydel til virkelighed. Det er dejligt at mærke interessen og se, at projektet fortsat skrider fremad som planlagt,” siger administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård.

 

Inden den 31. januar vil fire ud af fem optionstagere for byggefelterne i den nordlige del af projektområdet således underskrive købsaftale med Fra Gade til By. Den femte optionstager er entreprenørfirmaet KPC, som planlægger at opføre et hotel i forbindelse med det nye Musik- og Teaterhus Odeon, som samme selskab er i færd med at bygge på nabogrunden.

 

KPC mangler endnu at finde en operatør til det planlagte hotel og har derfor bedt om udsættelse på underskrivelse af en købsaftale indtil efter sommerferien 2015.

 

Alle fem nye byggerier kan fra i dag ses i udstillingen i Fra Gade til Bys røde Infoboks ved I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus.

 

Fakta

 

Om byomdannelsesprojektet

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Frem mod 2016 bygger Fra Gade til By den nordlige del af en i alt 28.500 m2 stor p-kælder med plads til ca. 1100 biler.

 

I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis og Cowi er rådgiver for projektet.

 

Projektet koster 853 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio.kr. Det resterende beløb på 343 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

 

Om 5E byggeriet

 

Byggefelt 6 og 7

 

1 - 3 etager med boliger og erhvervslokaler

 

Bygherre: 5EArkitekt: Årstiderne

Rådgiver: Rambøll

 

Byggefelt 6 og 7 består af to bygninger på hver mellem 1 og 3 etager.

 

Byggeriet ligger ud for Hans Jensens Stræde som nabo til H. C. Andersen Kvarteret mod øst og baghuse fra Nørregade mod vest. Mod syd vender bygningerne ud mod Lotzes Have og fungerer på denne måde som en port til det nordlige område.

 

Den sydligste bygning følger Hans Jensens Strædes forløb og gendanner dermed strædet som et bindeled mellem H. C. Andersen Kvarteret og Nørregadekvarteret.

 

Mod vest er begge bygninger med til at definere den fodgængerpromenade, som skal strække sig fra syd til nord igennem hele den nye bydel.

 

Byggeriet kommer primært til at bestå af boliger, men stueetagen er afsat til erhvervslokaler.

 

Arkitektur

 

Den sydligste bygning får et karakteristisk rundt hjørne ud mod Lotzes Have, som spiller godt sammen med nabobygningen, der huser Fyns Grafiske Værksted.

 

Stueetagen er trukket ind under 1. salen. Det giver bygningen lethed i udtrykket.

 

På tagene af de to bygninger bliver der anlagt store, fælles tagterrasser og de fleste boliger får desuden egen altan.

 

Langs væggene plantes slyngplanter i plantekasser. Slyngplanterne gror op ad væggen til 2. sals højde og giver bygningerne et levende, grønt præg.

 

Størrelse

Byggefelt 7 bliver på ca. 1280 m2, mens byggefelt 6 bliver på ca. 735 m2.

 

Begge bygninger bliver på 1 - 3 etager.

 

 

Om Arkitektgruppens byggeri

 

Byggefelt 8 – 11

 

1 - 4 etager med boliger, erhvervslokaler og detailhandel

 

Bygherre: ArkitektgruppenArkitekt: Adept

Ingeniør: Henry Jensen A/S

 

Byggeriet består af fire bygninger med en fælles gårdhave. Bygningerne kommer til at stå i projektområdets vestlige.

 

Udseende

De fire huse vil være sammenhængende i deres udtryk og bygges i lyse teglsten med hver deres unikke farve og karakter.

 

Mellem bygningerne opstår hyggelige stræder og tilsammen danner bygningerne rammen om et mindre byrum.

 

Bygningernes form er varieret og har store indhak, som gør, at alle byggeriets etager får store, solfyldte terrasser. Faktisk indeholder bygningerne tilsammen i alt ca. 800 m2 terrasser. Ud over, at komme de kommende beboere af byggeriets boliger til gode, har terrasserne også den funktion, at bygningsmassens profiler brydes op, så bygningerne bliver mindre massive i deres udtryk.

 

Størrelse

Felt 8 er på ca. 1100 m2, felt 9 på ca. 1700 m2, felt 10 på ca. 970 m2 og felt 11 på ca. 1050 m2.

 

Altaner og terrasser udgør 800 m2. Bygningerne bliver mellem 1 og 4 etager høje.

 

 

Om Bofællesskabet

 

Byggefelt 12 og 13

 

1 - 3 etager med boliger

 

Bygherre: Janus LylloffArkitekt: Praksis Arkitekter

Rådgiver: Henry Jensen A/S

 

Byggeriet bliver på 1 – 3 etager og består af rækkehuse og lejligheder, som alle har terrasse eller altan.

 

Bygningerne ligger i den østlige side af projektområdet som nabo til Rosenhaven og H. C. Andersen Kvarteret.

 

Byggeriet skal huse et bofællesskab for 9 familier. Boligerne er på mellem 75 og 125 m2.Dertil kommer fællesfaciliteter i form af køkken-alrum og gæsteværelser og en fælles taghave, som beboerne kan benytte sig af.

 

Udseende

 

Mod vest er bygningen delvist lukkede og skærmende ud mod cykelstien og de øvrige byggerier i projektet. Bygningen fungerer på den måde som en afgrænsning mellem Rosenhaven og H. C. Andersen kvarteret og de større byggerier i den nordlige del af projektområdet.

 

Beboernes grønne altaner og terrasser ligger ud mod Rosenhaven. På denne side indbyder byggeriet til åbenhed og imødekommenhed.

 

Bygningernes farver vil afspejle de lyse farver, som man ser på bygningerne i H. C. Andersen Kvarteret.

 

Byggeriet bliver af høj kvalitet og i enkle, geometriske former. Både i materialevalg og arkitektur er der lagt vægt på bæredygtighed. Indretningen af lejlighederne og rækkehusene er gennemtænkt, så kvadratmeterne er udnyttet helt optimalt.

På facaden mod Rosenhaven er der ”hængende haver”, der er altaner med et tykt muldlag så større planter og små træer kan gro på altanerne, så parkens frodighed fortsættes op af bygningen facade til taghaven oven på bygningen.

 

Størrelse

Byggeriet bliver på 1290 m2 og i 1 - 3 etager.

 

Om hotellet

 

Byggefelt 14 – 17

 

3 – 6 etager med hotel og konferencelokaler

 

Bygherre: KPC

Arktiekt: Arkitema

Ingeniør: Midtconsult

 

Hotelbyggeriet bliver på 3 – 6 etager og kommer til at rumme ca. 190 værelser og flere konferencelokaler.

 

Hotellet bliver nabo til musik- og teaterhuset Odeon mod øst og på den vestlige side, kommer letbanestoppet ved Skulkenborg.

 

Hotellets restaurant kommer til at ligge mod vest, så restaurantens gæster kan nyde bylivet fra fodgængerpromenaden og letbanestoppet. På varme dage kan man åbne glaspartierne i restauranten og hotellets foyer til det solrige gårdrum.

 

Den overordnede arkitektoniske idé har været at danne en stærk og sammenhængende byg­ningsstruktur sammensat af fire fløje. Bygningens form danner to byrum, hvoraf det ene bliver indrettet som en offentlig frokostplads. Pladsen får masser af sol og ligger i læ, så den bliver et ideelt sted at spise sin madpakke for de, der arbejder i området.

 

Huset bygges i tegl og får en elegant vinduesstruktur med et mønster af skiftevis smalle og brede vinduesåbninger.

 

Huset har flere indskæringer i bygningsmassen og flere grønne tage. Det er lavest mod syd med 3 etager, men vokser mod nord til 5 etager.

 

Stueplanet bliver en variation af glas og facadepartier med planter.

 

Størrelse

8.932 M2. Antal værelser ca. 190. Antal konferencelokaler ca. 15.

 

 

Om Tårnet

 

Byggefelt 18 og 19

 

4 - 17 etager med boliger og erhvervslokaler

 

Bygherre: TOGT EjendomsudviklingArkitekt: GPP Arkitekter

Rådgiver: Henneby Nielsen

 

Tårnet er placeret i projektområdets nordligste ende og er det første byggeri, der møde blikket, når man kommer ind mod centrum af Odense ad Thomas B. Thriges Gade.

 

Med sine 17 etager og sin placering ud mod krydset Thoms B. Thriges Gade, Hans Mules Gade og Østre Stationsvej, bliver bygningen en monumental portal til den nye bydel.

 

Byggeriet består af tre dele: Tårnet på 17 etager, byggefelt 18 på 7 etager og en mellembygning med en foyer, som binder de to større bygninger sammen.

 

Tårnet kommer i skala og arkitektur til at passe ind i bydelens nordlige profil med Tigergården på den vestlige side og det nye Musik- og Teaterhus Odeon på den østlige side.

 

Stue-etagen kan bruges til butikker eller anet liberalt erhverv, mens alle tre bygninger får kontorer fra 1. sal og til 5. sals højde. De øvrige etager fra 6. og op til 16. sal bliver ejerlejligheder.

 

Det arkitektoniske udtryk på tårnet og bygningen på byggefelt 18 bliver ”new-yorker-agtigt”, tungt og robust, men med etage-spring og mange vinduer. Facadematerialerne er ikke endeligt fastlagt endnu, men det skal være materialer, der udstråler høj kvalitet.

 

Størrelsen

Stue-etagen i alle tre bygninger er afsat til erhverv.

Fra 5. sal bliver det boliger. I byggefelt 18 vil det sige 5. til 7. sal og i tårnet vil det sige 5. til 16. sal.

Tårnet bliver på i alt 5726 m2, mellembygningen på 268 m2 og byggefelt 18 bliver på 4750 m2.

 

Tidsplan for projektet

 • Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade blev sat i gang i 30. juni 2014 og startede i den nordlige del af projektområdet.
 • Den første byggeaktivitet i projektet er etableringen af det nordlige p – anlæg, som samtidig skal danne fundament for de overliggende bygninger.
 • Det nordlige p – anlæg vil være færdiggjort i midten af 2016 hvorefter byggerierne på de 16 byggefelter ovenover kan begynde.
 • Når p-kælderen i den nordlige del er færdig og taget i brug, går byggeriet i gang i den sydlige del af projektområdet.
 • Hele den nye bydel står færdig med udgangen af 2020.

Om salget af byggefelter i projektet

 • Projektområdet indeholder 19 attraktive byggeretter. I 2013 blev der indgået options-aftaler efter den unikke Odense-model for 16 byggefelter i den nordlige del af projektområdet. De resterende 3 byggefelter i den sydlige del af projektområdet udbydes inden for det næste års tid.
 • Det tidlige udbud af de nordlige byggeretter i forhold til, hvornår byggeriet på grundene kan gå i gang, sikrer, at Fra Gade til By og investorerne har optimale betingelser for, sammen, at udvikle byggeprojekter af høj kvalitet.
 • Grundene blev udbudt som optioner efter en unik model, Odense-modellen, som skaber de bedste rammer for samarbejdet mellem Fra Gade til By og optionstagerne.
 • Grundene i Fra Gade til By projektet er unikke på grund af deres placering midt i det pulserende byliv og fordi alt er forberedt for investoren. Infrastruktur, ledningsomlægninger, parkering, arkæologi osv. er klaret af projektet. Investor skal i princippet bare rykke ind og bygge sit hus. Det der i branchen kaldes plug n’ play.

 

Om Odense-modellen

 • Ved at indgå en optionsaftale opnår optionstageren retten til at udvikle planer for en gruppe af byggefelter i 15 mdr.
 • I den periode er der indlagt milepæle for hver 3 måned. Her skal optionstageren levere nærmere fastlagt materiale, der underbygger udviklingen af de enkelte projekter og hvor projektet drøftes hhv. Fra Gade til By, By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune og Team Entasis som rådgiver.
 • Såfremt optionstagerens projekt opfylder aftalens krav og betingelser skal optionen indløses senest den 1. februar 2015. Det vil sige, at investoren skal stille en bankgaranti for købssummen.
 • På baggrund af de projektplaner, som optionstageren fremlægger for det givne byggefelt, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan og gennemføres en detail-projektering. Denne proces starter i januar 2015 og forventes afsluttet i efteråret 2015.
 • Tidsplanen baner vejen for, at byggeriet på grundene kan gå i gang så snart den nordlige p-kælder er færdiggjort medio 2016. Købssummen betales, når byggeriet på grunden kan gå i gang.

Såfremt optionstageren vælger ikke at udnytte byggeretten eller ikke lever op til optionsaftalens betingelser, vil byggefelterne kunne udbydes igen sammen med det udviklede projektmateriale, som Fra Gade til By nu er ejer af, således at byggestarten medio 2016 ikke forsinkes.