Spring til indhold
Nyhed

Odenses mindre og mellemstore virksomheder får lettere ved at konkurrere om udbud

15-01-2015

Odense er undervejs – fra stor by til moderne storby.

 

Den udvikling skal Odenses lokale mindre og mellemstore virksomheder have størst muligt udbytte af, og derfor går Borgmester Anker Boye og By- og Kulturrådmand Jane Jegind nu sammen om at arbejde for at hæve grænsen for krav om arbejdsgaranti fra hidtil 250.000 kroner til 1 million kroner.

 

Det betyder, at håndværkere og entreprenører fremover først skal stille en garanti, hvis de vinder et udbud til en værdi af 1 million kroner eller mere.

 

- For mindre og mellemstore virksomheder er det både en økonomisk og administrativ barriere hver eneste gang, de skal stille en garanti. Ofte har disse virksomheder ikke en stor egenkapital at trække på, og derfor skal pengene findes andre steder. Det laver vi om på nu. Ved at hæve grænsen fra 250.000 kroner til 1 million sikrer vi, at disse virksomheder også får glæde af Odenses udvikling, siger Borgmester Anker Boye (A).

 

Mindre bureaukrati og bedre erhvervsklima

Dermed bliver det lettere for mindre og mellemstore virksomheder at blive en del af Odenses transformation, hvilket kan skabe både bedre bundlinjer og flere arbejdspladser i de kommende år.

 

For det er betydelige midler, der bliver lagt i Odense. Frem mod 2022 bliver der investeret for mere end 30 milliarder kroner i infrastruktur, i nye bydele og byens faciliteter. Desuden har Odense Byråd vedtaget en ambitiøs vækstpolitik med 100 millioner årligt til vækst og beskæftigelse, så der bliver mange opgaver at tage fat på.

 

- I Odense har vi en stor gruppe af dygtige mindre og mellemstore håndværkere og entreprenører, som nu får lettere ved at kæmpe med om udbuddene. Jeg er ikke i tvivl om, at den nye grænse på 1 million kroner bliver til glæde for både virksomheder og kommune. For vores del kan vi også glæde os over, at vi får mere konkurrence om opgaverne og dermed mere kvalitet i løsningerne, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind.

 

Den nye grænse betyder, at Odense er blandt landets mest ambitiøse på området, hvilket glæder Anker Boye og Jane Jegind, der ser det som en fælles mission for deres forvaltninger at mindske bureaukratiet og forbedre Odenses erhvervsklima.

 

Naturligvis medfører den hævede grænse en potentiel risiko for, at Odense Kommune kan gå glip af penge, såfremt en udbudt opgave ikke bliver gjort færdig. Imidlertid er vurderingen, at risikoen er begrænset.

 

- For det første udviser vi stor grundighed, når udbud skal afgøres, og for det andet er de lokale virksomheder kendetegnet ved at være veldrevne, professionelle og i god økonomisk form, siger Anker Boye, der suppleres af Jane Jegind:

 

- I sidste ende drejer det sig om, at flest muligt skal have glæde af Odenses store forandring. Gennem vækst og beskæftigelse skaber vi en moderne storby og øget velfærd, siger By- og Kulturrådmanden.

 

Sagen om at lempe kravene til arbejdsgaranti kommer til politisk behandling i By- og Kulturudvalget den 27. januar 2015.