Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune sætter fokus på det gode liv med diabetes

29-04-2015

Samarbejde med Diabetesforeningen og Diabetesambulatoriet på OUH

Da Ældre- og Handicapudvalget i februar vedtog en såkaldt maksimumgrænse for testmateriale til diabetes, skabte det bekymring hos en række borgere med diabetes og hos Diabetesforeningen. Det har nu ledt til et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Diabetesforeningen og Diabetesambulatoriet på OUH, hvor målet er at komme i kontakt med og hjælpe diabetikere til bedre håndtering af blodsukkermåling.

 

”Vores samarbejde har ført til, at vi nu får præciseret, at alle selvfølgelig kan få den hjælp og de testmidler, de har brug for. Det har også ført til, at vi nu går sammen om at komme i dialog med borgere, der skønnes ikke at trives med deres diabetes,” siger Myndighedschef i Ældre- og Handicapforvaltningen, Karen Nymann.

 

Efter planen skal Ældre- og Handicapforvaltningen og Diabetesforeningen afholde fælles arrangementer med fokus på at leve et godt liv med diabetes. Emner kan være: 'styring af diabetes gennem kosten', 'hjælp til optimal måling af blodsukker' eller 'hvordan undgår du, at sygdommen går ud over din livskvalitet?'.

 

”Vi synes, Odense Kommunes reaktion på vores henvendelse er et godt eksempel på, hvordan en patientforening og en kommune kan samarbejde til glæde for borgerne. De har været lydhøre over for vores input, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde m.h.t. at vejlede om et godt liv med diabetes,” siger Diabetesforeningens rådgivningschef, Signe Hasseriis.

 

Dynamisk opmærksomhedsgrænse

Med Ældre- og Handicapudvalgtes beslutning indføres der en ny dynamisk opmærksomhedsgrænse for brug af testmidler. Det betyder, at der tages kontakt til borgere, som har et forbrug af testmidler, der ligger langt ud over de lægelige anbefalinger. Opmærksomhedsgrænsen er lavet, fordi det er velkendt, at et meget højt forbrug af testmidler kan bunde i en uhensigtsmæssig håndtering af blodsukkermåling, hvilket kan være invaliderende for den enkelte borger.

 

Karen Nymann uddyber: ”Det er de mennesker, vi sammen med Diabetesforeningen gerne vil i kontakt med, så vi kan hjælpe og rådgive dem. Det centrale for os er, at folk lever godt og trygt med deres diabetes.”

 

At den nye opmærksomhedsgrænse er dynamisk, betyder, at forbruget vurderes ud fra den enkelte borgers aktivitetsniveau, behandlingstype og andre helbredsmæssige faktorer. Der tages nu højde for at personer der f.eks. dyrker sport, har insulinpumpe, kører bil, betjener maskiner eller er gravide, helt naturligt har et højere forbrug af testmidler end andre.

 

Retningslinjerne for en dynamisk opmærksomhedsgrænse er blevet til med input fra både Diabetesforeningen og Diabetesambulatoriet på OUH.