Spring til indhold
Nyhed

Ny undersøgelse tegner et positivt billede af unge odenseanere under uddannelse

10-03-2015

De fleste unge odenseanere under uddannelse giver udtryk for, at de trives, er ansvarlige og glade for at være unge i Odense.

 

- De unge er bedre end deres rygte. Vores undersøgelse viser, at de ikke drikker uhæmmet, men er fokuserede på deres uddannelse, siger SSP-sekretariatschef Tommy Holst om Ungeprofilundersøgelsen, som blev foretaget i november, hvor godt 2750 unge hovedsageligt under uddannelse besvarede en række spørgsmål elektronisk.

 

Undersøgelsen viser, at 45 procent af de adspurgte har prøvet at ryge hash, og at det typisk er rygerne, som har prøvet at ryge hash. Undersøgelsen viser også, at 77 procent af de adspurgte drikker flere end fem genstande, når de drikker, for eksempel til en fest eller under en bytur, hvilket er en overskridelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

- Selv om helhedsbilledet er positivt, så har de unge en højrisikoadfærd, når det kommer til fester, rusmidler og rygning. Derfor skal der gøres en særlig indsats på præcis de områder, så debutalderen for drikkeri og rygning udskydes. Uanset forbrugets størrelse er der tale om risikoadfærd, som mindsker de unges robusthed i forhold til at modstå andre fristelser og risikofaktorer, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), som mener, resultaterne giver en vigtig indikation af, hvor SSP skal sætte ind.

 

Social- og arbejdsmarkedsrådmand Steen Møller (K) sætter fokus på langtidseffekterne af et højt forbrug af hash.

 

- Jeg hæfter mig ved, at mange unge i Odense fortæller, at de har prøvet at ryge hash. Og mange fortæller, at de ikke anser hash for et problem. Det bekymrer mig, fordi vi ved, at hash svækker mulighederne for uddannelse og fremtidig karriere. Det kan både påvirke evnen til indlæring og det sociale liv. Det er et centralt område, som vi skal have fokus på i de kommende år, siger Steen Møller.

 

Rapporten udkommer i dag og indeholder en systematisk gennemgang af de unges opfattelse af deres forhold til uddannelse, trivsel og netværk, tryghed og tillid, kriminalitet, fester, rusmidler og cigaretrygning, seksualitet, krop, kost og fysisk aktivitet, sociale medier og Odense som by at være ung i.

 

Rapportens resultater skal bruges til at sætte fokus på, hvilke SSP-indsatser der skal styrkes. Undersøgelsen giver også mulighed for at hente data for de enkelte lokalområder i Odense og dermed gøre det muligt at målrette indsatserne helt lokalt.

 

Ungeprofilundersøgelsen i Odense er den første af sin slags i Danmark, der på et så detaljeret by-niveau giver et billede af ungdommens trivsel og adfærd. Det er målet at gentage undersøgelsen om to år.