Spring til indhold
Nyhed

Midler til mere pædagogisk personale i de odenseanske dagtilbud falder på et tørt sted

24-04-2015

Med en bevilling på knap 9 mio. kr. fra Statens store, nationale pulje til løft af dagtilbudsområdet styrker Odense Kommune dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne.

 

- Jeg er tilfreds med, at vi nu kan tilføre mere pædagogisk personale til vores vuggestuer og børnehaver, samtidig med at vi bliver i stand til at sende flere dagplejere på uddannelse. Området er hårdt trængt, så jeg er optaget af, at de bevilgede midler får en positiv effekt, siger børn- og ungerådmand Susanne Ursula Crawley, Odense Kommune (R).

 

Pengene skal hjælpe til med at kvalificere kommunens arbejde med tidlig indsats. Ikke mindst skal inklusionsindsatsen styrkes, så alle børn og unge i Odense Kommune oplever at være betydningsfulde og kan indgå i udviklings- og læringsmiljøer, som fremmer deres sundhed, trivsel og læring.

 

Blandt andet skal pengene gå til vikarer i dagplejen, så flere dagplejere uden pædagogisk uddannelse kan tilbydes en uddannelse.

 

- De dagplejere, vi allerede har haft afsted på uddannelse, har været meget tilfredse og føler, de nu er bedre fagligt klædt på, hvilket i høj grad kommer børnene til gode, siger Susanne Crawley Larsen.

 

Hun glæder sig også over, at både de ordinære børnehuse samt byens 10 ressourcebørnehuse får tilført ekstra pædagogisk personale.

 

- Der har været et let stigende behov for flere pladser i vores ressourcebørnehuse, som er almindelige børnehuse, hvor der også går to-tre børn med særlige behov. Med bevillingen har vi lettere ved at tilbyde børn med særlige behov en plads, siger Susanne Crawley Larsen.

 

Tilskuddet vil efter al sandsynlighed også blive givet i 2016, hvorefter det ventes, at midlerne permanent overgår til kommunernes bloktilskud.