Spring til indhold
Nyhed

Letbanen skifter spor i udbudsproces

05-02-2015

Odense Letbane har besluttet sig for at ændre strategien, når opgaven med at skabe og drive byens letbane skal udbydes til leverandører fra hele verden. I stedet for at udbyde både anlæg af baneforløbet, levering af togsæt og drift af letbanen som én samlet entreprise, hvor et samlet konsortium med flere forskellige leverandører skal stå for opgaven fra A til Å, bliver den nu delt op i fire: Anlæg, transportsystemer, togsæt og drift.

 

Valget om at skifte spor er truffet for at sikre, at budgettet for letbanen kan blive overholdt. Efter mange samtaler med markedets store aktører hen over vinteren står det klart, at flere tøver med at indgå i et konsortium, som kan give et samlet bud på Odense Letbane.

 

Tanken om at udbyde både anlæg, leverancer og drift i én samlet totalentreprise var, at det kunne minimere risici og være garant for en driftssikker løsning for Odense – fordi leverandørerne skulle påtage sig et fælles ansvar for i et konsortium om at bygge, levere og drive letbanen.

 

Siden har en række af de store aktører dog tilkendegivet, at den samlede entreprise i et konsortium er forbundet med for stor en risiko for dem – især fordi gevinsten ved et relativt lille udbud som Odense Letbane ikke står mål med risikoen. Odense Letbanes har foretaget en massiv, opsøgende indsats hos aktørerne. Men indtil videre har kun et enkelt konsortium af virksomheder tilkendegivet, at det har til hensigt at komme med et bud på letbanen.

 

- At der kun kommer ét bud er noget, vi for alt i verden vil undgå. Vi anslår, at det kan gøre projektet op til 45 procent dyrere, end hvis der er andre bud i puljen. Ved at splitte entreprisen op, tror vi på mindst tre-fem bud inden for hver af de fire entrepriseopgaver, så der kommer omkring 20 bud i alt. Derfor ændrer vi nu strategi. Det handler ganske enkelt om godt købmandsskab, for maksimal konkurrence vil give den skarpeste pris, slår letbanechef Mogens Hagelskær fast og fortsætter:

 

- Derudover giver opsplitningen i fire entrepriser os den fordel, at vi direkte styrer de enkelte opgaver, ligesom det giver os større valgfrihed. Vi kan for eksempel vælge lige præcis dét tog, vi allerhelst vil have, fordi vi ikke skal vælge en samlet pakke.

 

At udbuddet bliver splittet op i fire vil også gøre det lettere for interesserede leverandører at byde ind på opgaverne, fordi de kan nøjes med at involvere sig i det, de har ekspertise i. Det glæder borgmester Anker Boye (S).

 

- Det kommende byggeboom i Odense skulle også gerne komme de fynske virksomheder og de dygtige, fynske ledige til gode. Det positive ved at dele den samlede entreprise op er, at det gør det nemmere for danske virksomheder at byde ind. I stedet for at skulle finde sammen med store og internationale spillere i et konsortium kan virksomhederne nu byde ind på de forskellige enkeltopgaver, siger borgmester Anker Boye (S) og slutter:

 

- Det er vigtigt at slå fast, at det, der skal bygges, er det samme – der flyttes kun rundt på ansvaret for de forskellige opgaver. Vi skal stadig have den bedst mulige letbane til prisen. Og det kan vi få, fordi Odense Letbane nu udviser rettidig omhu.

 

Det er stadig forventningen hos Odense Letbane, at letbanen står klar til drift i 2020. Samt at budgettet på tre milliarder kroner bliver overholdt.