Spring til indhold
Nyhed

Kulturen kan mere end at underholde

24-04-2015

Kulturugen er arrangeret i samarbejde med mennesker, der selv kender til psykiske udfordringer herunder en række lokale kulturformidlere, bl.a. en digter, musiker og fotograf, der via deres kreative processer arbejder helende med deres mentale problemer.

 

Kultur har indvirkning på sundheden

Forskning viser, at kulturelle oplevelser stimulerer sanserne og giver god virkning på sundhed –også den mentale sundhed. I Skåne bruger man f.eks. ”kultur på recept” som en del af behandlingssystemet. Spørgsmålet er så, om vi kunne lære noget af det? Det mener rehabiliteringsleder for PIO Psyk Info Odense bestemt, vi kan:

 

”Vi har gennem vores arbejde med borgere med sindslidelser eller psykiske udfordringer inden for psykiatrien gennem mange år været bekendt med, at kreative processer kan have betydning for den enkelte borgers helingsproces og samtidig forebygge ensomhed og isolation. Det er derfor utrolig spændende, at vores nordiske naboers forskning nu viser, at man med positive resultater kan trække kulturens værktøjer direkte ind i behandlingen,” fortæller Else Kirk, leder for PIO Psyk Info Odense.

 

Vi bliver klogere sammen

Odense Kommune er derfor interesseret i at blive klogere på, hvordan man ud fra et rehabiliteringsperspektiv kan sætte borgernes egne kreative ressourcer i spil for at skabe rammerne for et bedre liv med mere livskvalitet hos borgere med mentale udfordringer.

 

”Jeg håber, vi med den forestående kulturuge kan puste lidt til kulturforståelsen, så flere kan se, hvad kulturens kræfter kan, og at vi i vores samarbejde med både borgere, eksperter på området og kunstnere af forskellige arter kan formidle viden og erfaringer, som kan bidrage til en større nysgerrighed og forståelse,” fortæller Else Kirk, leder for PIO Psyk Info Odense.

 

Program for kulturugen

Programmet kan ses i vedhæftede fil eller på www.odense.dk/PIO