Spring til indhold
Nyhed

ISAGER Arkitekter vinder idé-konkurrence om Veteranhjem Odense

20-05-2015

Vinderforslaget er fundet efter en idekonkurrence imellem tre indbudte arkitektfirmaer – Creo Arkitekter, Johannesen Architects og ISAGER Arkitekter.

- I dommerkomiteen er vi begejstrede for ideen om at skabe en arkitektur, der kombinerer den velkendte ro i et kloster med muligheden for også at kunne søge fællesskabet og samværet med andre, der har kendt til at være udstationeret og i krig. Odense Veteranhjem bliver det første danske veteranhjem, der fra grunden er designet og bygget efter de hjemvendte soldaters behov. Det synes jeg, at ISAGER Arkitekter udnytter optimalt med deres vinderforslag, siger rådmand Steen Møller fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der er formand for dommerkomiteen.

 

Dommerkomiteen består desuden af:

Jens Hempel-Hansen, Direktør H. J. Hansen Holding

Henrik Dyhr, Formand for Dannevirke Soldaterhjem

Jan Brun Andersen, Formand for Fonden Danske Veteranhjem

Henrik Lumholdt, afd.chef, Odense Kommune

 

- Veteranhjemmet er lige så meget en kompleks samfundsopgave som en arkitektfaglig opgave. Det er betryggende i den forstand, at det ofte er i forståelsen af de mest komplekse opgaver, at der kan skabes bære- og levedygtige løsninger. Klostertanken dukkede frem undervejs i skitsearbejdet - som et velafprøvet kulturhistorisk koncept med mulighed for nyfortolkning – og trådene samlede sig så småt i projektet. Vi tror på, at idéen er bæredygtig – det skylder vi – for at kunne akklimatisere fra krig til fordragelighed, siger direktør Andreas Isager fra arkitektfirmaet ISAGER.

Vinderforslaget er lavet i samarbejde imellem ISAGER og Cornelius + Vöge, der også sammen har tegnet det præmierede Nordatlantisk Hus på Odense Havn.

Det er planen, at Veteranhjem Odense skal kunne tilbyde op til otte veteraner ophold ad gangen på egne værelser. Der er tale om kortere, midlertidige ophold for tidligere soldater, der har brug for at komme væk fra hverdagen og finde ro eller samvær med ligesindede. Samtidig skal veteranhjemmet også være et mødested for alle tidligere udsendte og deres pårørende.

Veteranhjem Odense bygges sammen med Dannevirke Soldaterhjem i Odense. Forbindelsen imellem de to huse vil udgøre en bygningsmæssig afslutning af Ansgar Anlæg og dermed skabe en harmonisk helhed imellem veteranhjem og soldaterhjem.

Vinderforslaget skal nu bearbejdes i samarbejde med veteranerne og tilpasses efter den økonomiske ramme, der kan skaffes til byggeriet. Forsvarsforligspartierne har i december 2014 bevilget de første otte millioner kroner til Veteranhjem Odense.