Spring til indhold
Nyhed

Invitation: Byrådet overdrager ansvaret til letbanens bestyrelse

18-03-2015

Efter at Folketinget har vedtaget ”Lov om Odense Letbane”, som trådte i kraft den 1. marts 2015, er letbanen nu oprettet som et selvstændigt anlægsselskab, Odense Letbane P/S. Den 24. marts vil borgmester Anker Boye (S) på vegne af Odense Byråd officielt overdrage ansvaret for letbanen til den nye bestyrelse, som er blevet udpeget af byrådets økonomiudvalg.

 

Efter den officielle indsættelse, som foregår på et lukket mødet, vil der klokken 13.30 være en reception hos Odense Letbane, Thomas B. Thriges Gade 32. Her er hele byrådet og mange af letbanens vigtige samarbejdspartnere inviteret. Pressen er også velkommen til at deltage.

 

Borgmester Anker Boye ser frem til dagen.

 

- Jeg har fuld tillid til, at bestyrelsen kan gennemføre det letbaneprojekt, som byrådet har bestilt. Den har en god faglig sammensætning, og den er kompetent til at løfte det ansvar, som politikerne nu overdrager til bestyrelsen med stiftelsen af et selvstændigt letbane-anlægsselskab. Jeg glæder mig til samarbejdet, slår borgmester Anker Boye (S) fast.

 

Dagen vil også blive brugt til at markere, at Odense Letbane nu er klar til at gå i gang med arbejdet. Vedtagelsen af ”Lov om Odense Letbane” giver den fornødne lovhjemmel til, at Ekspropriationskommissionen kan gå i gang med at ekspropriere de arealer, som letbanen skal bruge.

 

Til april kan odenseanerne for første gang opleve folk, der arbejdes for at gøre byen klar til den kommende letbane – når forsyningsselskaberne går i gang med at flytte deres rør, kabler og ledninger i jorden langs letbanens linjeføring. I første omgang på de fire strækninger Stadionvej, Albanigade, Ørbækvej Syd og Campusvej.

 

Formand for Odense Letbanes bestyrelse er Jesper Rasmussen, der har en baggrund som administrerende direktør i Carl Bro/Grontmij og BaneDanmark – og derudover en række bestyrelsesposter, blandt andet i Odense Havn og HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Han glæder sig til at trække i arbejdstøjet.

 

- Odense Letbane går nu ind i en ny og spændende fase. Fra at være et projekt på skrivebordet bliver det hele nu meget virkeligt i gadebilledet. Der skal graves 14 kilometer gennem byen for at flytte forsyningsledninger, og jeg glæder mig til at være med til at sikre, at det bliver gjort på en ordentlig måde. Derudover bliver én af vores første store opgaver at igangsætte udbudsprocessen for Odense Letbane, siger bestyrelsesformand Jesper Rasmussen.

 

Ud over Jesper Rasmussen består letbanebestyrelsen af Johannes Sloth, tidligere administrerende direktør i trafikselskabet Movia og HUR, Hovedstadens Udviklingsråd. Birgitte Andersen, arkitekt, administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i SIGNAL ARKITEKTER. Peter Schäfer, advokat og partner i advokatfirmaet LETT. Og Jesper Sondrup Rosener, administrerende direktør for Fynske Medier og tidligere administrerende direktør for Jensen’s Bøfhus.