Spring til indhold
Nyhed

Godkendt handleplan for frivillighed på Ældre- og handicapområdet

10-03-2015

Odense Kommune fremlagde i 2014 en civilsamfundsstrategi, der skal være med til at sætte fælles retning for samspillet mellem den frivillige verden og kommunen. Ældre- og Handicapforvaltningen har nu formuleret en handleplan for arbejdet med denne strategi, så den bliver til konkrete handlinger.

 

Civilsamfundsstrategien er opdelt i tre spor, som Ældre- og Handicapforvaltningens handleplan også tager udgangspunkt i. Nedslag heri peger på, at forvaltningen bl.a. skal invitere civilsamfundet ind til ligeværdig dialog om nye velfærdsløsninger, udveksle erfaring og viden, afstemme forventninger samt overvinde eventuelle barrierer for at nye fællesskaber kan opstå, som f.eks. at hjælpe med at finde lokaler for aktiviteterne lokalt.

 

Rådmanden ser muligheder i ny handleplan

Det glæder rådmanden for Ældre- og Handicapforvaltningen, at forvaltningsudvalget har godkendt handleplanen, fordi det i høj grad kan understøtte forvaltningens rehabiliterende tilgang.

 

Per Berga Rasmussen udtaler:

 

”Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder aktivt med at styrke borgernes egne ressourcer og handlemuligheder. Vi støtter borgerne i at kunne mestre hverdagslivet på egne vilkår længst muligt, og civilsamfundet er en vigtig medspiller i denne strategi, fordi borgere i lokalsamfundet kan arbejde sammen og hjælpe hinanden med at bevare og fremme egne eller hinandens muligheder for et selvstændigt liv med aktiv deltagelse i samfundet.”

 

Vi kan hjælpe civilsamfundet på vej

En del af trædestenen mod at understøtte et aktivt og engageret civilsamfund er allerede lagt i Ældre- og Handicapforvaltningen. Gennem de seneste år er der arbejdet intenst med udviklingen af samarbejdet mellem kommunen og frivillige foreninger. Men der er altid rum for nye idéer og nye samarbejder, mener chefkonsulent på frivillighedsområdet Anne Grete Pilgaard.

 

”Vi skal i vores indsatser være bevidste om, at borgere, der står sammen om at hjælpe hinanden og andre i samme situation som dem selv, spiller en værdifuld rolle i velfærdssamfundet. Vi kan som kommune ikke være fællesskabet, men vi kan hjælpe med at skabe de bedste betingelser for at der i civilsamfundet er mange forskellige og lokale muligheder, og det kan blandt andet være ved at låne vores lokaler ud, som handleplanen også peger på.”

 

Borgerne står sammen om at hjælpe hinanden

Ægteparret Tommy og Didde Lyneborg, er eksempler på nogle, der allerede gør brug af kommunens lokaler i Indgangen på Dalumvej. De driver madklubben ”Sund og spændende mad”, og for dem var det helt naturligt at spørge kommunen om hjælp til lokaler, da de først selv havde fået idéen om at hjælpe andre seniorer til sundere madvaner.

 

”Idéen om en madklub startede, da min kone fik diagnosticeret diabetes. Vi sagde til os selv, at vi hellere måtte lægge spisevanerne lidt om og forsøge at leve sundere, og dernæst tænkte vi, at der sikkert var andre, der havde det som vi. Derfor startede vi madklubben, og senere da vi manglede lokaler, henvendte vi os til medarbejderne i Indgangen,” fortæller Tommy Lyneborg.

 

Madklubben er efterhånden blevet til så meget mere end en madklub.

 

”Vi mødes hver uge og laver mad sammen, hvilket har gjort, at vi har fået et rigtig godt kendskab til hinanden. Så hvis den ene er lidt småsyg eller nedtrykt, så sørger vi selvfølgelig for at ringe til vedkommende i løbet af ugen for at følge op på, hvordan det går,” siger Tommy Lyneborg.

 

For frivilligkonsulent Anne Grete Pilgaard er dette netop et eksempel på, hvordan frivilligheden kan løse nogle af de udfordringer, som kommunen ikke kan:

 

”Det er eksempelvis ikke kommunens opgave at være venner med de ældre, men det er et af vores mål at forebygge og minimere ensomhed, så hvis vi kan være med til at skabe rammer, hvor venskaber kan udfoldes og dyrkes, så er det til fordel for både os og borgerne. Og det er der, civilsamfundsstrategien gerne skal føre os hen," forklarer hun.