Spring til indhold
Nyhed

Fynsk Mangfoldighedscharter kickstartes af ambassadør Rufus Gifford og rådmand Steen Møller

12-01-2015

Med en øget globalisering og en ændring i kundegrundlaget prioriterer mange virksomheder, at deres medarbejderstab i højere grad afspejler de markeder, de handler med. Her styrker mangfoldighed virksomhedens mulighed for vækst. Mens nogle virksomheder er langt fremme i processen, står andre på tærsklen til at få bragt hidtil uudnyttede ressourcer på banen. Det danske mangfoldighedscharter vil være et skridt på vejen. København er i gang, nu følger først Odense og dernæst Aarhus efter.

 

- Mangfoldighedschartret har siden 2011 fungeret som basis for et netværk af virksomheder i København med stor succes. Her er 640 virksomheder allerede med i det netværk, der arbejder strategisk med mangfoldighed. Nu skyder vi det i gang i Odense. Vi har mærket en stor interesse fra de virksomheder, som vi har været i kontakt med, og har fået tilsagn fra blandt andre Micro Matic, Danske Bank, Universal Robots, Magasin, Coop og Gartneriet Alfred Pedersen om at deltage i det fremadrettede arbejde med at sætte mangfoldighed og vækst på dagsordenen, fortæller Steen Møller, rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Steen Møller glæder sig over, at den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, har taget imod hans invitation til at deltage i arrangementet. Ambassadøren har ved et tidligere besøg i Odense udvekslet erfaring omkring vækstpolitik og mangfoldighed og vil ved dette besøg fortælle de fremmødte virksomheder om USA’s erfaring med diversitet, både i forhold til samfundet som helhed og i forhold til erhvervslivets vækstpotentiale.

 

- USA er en smeltedigel af nationaliteter og kompetencer, og jeg er sikker på, at ambassadøren kan inspirere os i forhold til at få nyttiggjort de mange kompetencer, vi har i arbejdsstyrken, siger Steen Møller.

 

Danmarks tre største byer er sammen om at fremme mangfoldighed i arbejdslivet. Konkret underskrives et mangfoldighedscharter af den enkelte virksomhed. Sådan tilkendegiver virksomheden sin vilje til at sætte mangfoldighed på vækstdagsordenen.

 

Ved at underskrive chartret får man også adgang til et nyoprettet netværk med virksomheder og offentlige aktører. Her behandles fordele, muligheder og udfordringer ved at styrke mangfoldigheden. Deltagerne bliver også præsenteret for værktøjer, man kan bruge i egen organisation.