Spring til indhold
Nyhed

Frederiksgade skal trafiksaneres

03-03-2015

Frederiksgade skal trafiksaneres for at skabe større tryghed for gadens trafikanter. Derfor går Odense Kommune nu i gang med arbejdet, som vil stå på fra den 4. marts 2015 og frem til påske.

 

- Efter lukningen af Thomas B. Thriges Gade har der bl.a. i Frederiksgade været en del trafikale udfordringer. Flere trafikanter har følt sig utrygge ved at køre i gaden, og blandt andet buschaufførerne har udtrykt deres bekymring for situationen. Jeg bestræber mig konstant på, at vi lægger os i selen for at finde acceptable løsninger for trafikken, hvor det er nødvendigt. Nu trafiksanerer vi Frederiksgade, så den bliver mere tryg at køre igennem – til fordel for trafikanterne og selvfølgelig også buschaufførerne, siger Jane Jegind, by- og kulturrådmand.

 

De forestående anlægsarbejder består i, at cykelstierne forlænges. Ved at forlænge cykelstierne med ganske få meter bliver oversigtsforholdene for busserne bedre. Det betyder, at buschaufførerne ved interne aftaler kan imødekomme hinanden på tryg vis og samtidig øge trafiksikkerheden for cyklisterne.

 

Arbejdet foregår i begge sider af Frederiksgade mellem Georgsgade og Brogade.

 

Da Frederiksgade er meget snæver, forbydes tunge køretøjer fremover som gennemkørende trafik. Der henvises i stedet til at køre ad Ring 2 eller via Palnatokesvej og Skt. Jørgens Gade.

 

Der kan i forbindelse med arbejdet opstå kødannelse på strækningen. Bilister kan alternativt køre ad Palnatokesvej.

 

Se projektet her.