Spring til indhold
Nyhed

Det stærke grå guld kommer på banen

21-05-2015

Ældrerådet skal høres i sager, der involverer ældre, men hvor rådet tidligere er kommet på banen med høringssvar til en sagsfremstilling, ønsker de nu at bidrage meget tidligere i processen.

 

- Vi er hele byens Ældreråd og repræsenterer mange tusinde ældre i Odense. Hvis vi træder ind i debatter, der vedrører vores målgruppe på et tidligere tidspunkt, kan vi bidrage med meget mere. Derfor går vi nu et skridt videre i forhold til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og indgår i en skriftlig forpligtigende samarbejdsaftale, siger formand for Odense Kommunes Ældreråd, Merete Helgens.

 

Skridtet til en gensidig forpligtigende samarbejdsaftale vil på mange måde bringe samarbejdet op på et højere niveau, mener rådmand i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Steen Møller.

 

Udover sparring i forhold til sagsfremstillinger, indeholder aftalen et samarbejde omkring en række konkrete projekter, hvor emnerne i første omgang er fastholdelse på arbejdsmarkedet, alkoholbehandling og ikke mindst digitalisering.

Halvdelen af de 75 – 84 årige er endnu ikke tilmeldt digital post. De lidt yngre 65 – 74 årige er bedre med, men 20% af denne gruppe mangler stadig at komme med i cypberspace.

Steen Møller ser derfor frem til samarbejdet omkring projekterne.

 

- Ældrerådet kan bidrage med en værdifuld viden til vores arbejde. Vores samfund er efterhånden bygget op omkring digitaliseringen, og derfor er det helt afgørende, at alle borgere – også de ældre – bliver fortrolige med de krav, det stiller til den enkelte. Det kræver en ekstra indsats, som vi kun kan løse i et tæt samarbejde, siger Steen Møller.

 

Aftalen blev underskrevet den 21. maj kl. 9:00 på Rådmand Steen Møllers kontor.