Spring til indhold
Nyhed

Brev sendt til 2000 naboer til Thomas B. Thriges Gade projektet

15-06-2015

I brevet fortæller vi også, at Fra Gade til By lige nu er i gang med at planlægge, hvordan byggeriet helt præcist skal gennemføres, så borgere, erhvervsdrivende, trafik m.m. generes mindst muligt.

 

Det sker sammen med projektets rådgivere og Odense Kommunes afdeling for Byrum og Mobilitet.

 

I løbet af efteråret vil de nærmeste naboer blive inviteret til informationsmøder, hvor der vil blive givet mere detaljerede informationer om byggeriets forløb.

 

Inden byggeriet går i gang, vil en større informations-indsats blive sat i værk, for at fortælle hele byen og dens gæster om byggeriet og de ændringer, det vil medføre i området.

 

Man kan følgende løbende med i nyt om byggeriet ved at tilmelde sig Fra Gade til Bys nyhedsbrev. Link til nyhedsbrevet kan man finde på forsiden af projektets hjemmeside fragadetilby.dk.

 

Hvis man har spørgsmål allerede nu, er man dog altid velkommen til at besøge den røde Infoboks på Fisketorvet. Infoboksen har åbent alle hverdage fra kl. 12.00 til 17.30 og lørdage fra 10.00 til 14.00.

 

Fakta om projektet

 

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Frem mod 2016 bygger Fra Gade til By den nordlige del på ca. 10.000 m2 af en i alt 28.500 m2 store p-kælder med plads til ca. 1100 biler. Den nordlige del af p-kælderen får plads til ca. 500 biler.

 

I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis og Cowi er rådgivere for projektet.

 

Projektets samlede økonomi er på 972 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. Det resterende beløb på 462 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.