Spring til indhold
Nyhed

A.P. Møller Fonden donerer 6,5 mio. kr. til inklusion på Odense-skoler

27-03-2015

Over de kommende to år vil lærere, pædagoger og ledere på de 36 folkeskoler i Odense blive endnu bedre til udvikle klassefællesskaber, hvor alle børn lærer mere og trives bedre.

 

- Vi er meget glade for donationen, som ikke kun kommer det særlige barn, som skal inkluderes, til gode, men alle børn i en klasse, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), som længe har ønsket, at personalet på skolerne i Odense får bedre forudsætninger for inklusion.

 

- I Odense inkluderer vi allerede det antal børn, som Undervisningsministeriet kræver, så kvantitativt er vi i mål. Nu øger vi kvaliteten ved at øge personalets kompetencer, sådan som de selv har efterspurgt, siger Susanne Crawley Larsen.

 

Med en donationen på 6,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skal 10 lærere og pædagoger fra hver skole i Odense gennem et syv-ugers diplomforløb. Samtidig bliver der etableret og uddannet et rejsehold på otte personer, som skal være med til at sikre, at viden og teori bliver omsat til praksis ude på skolerne også fremover.

 

Med bag ansøgningen til A.P. Møller Fonden er både Odense Lærerforening, BUPL Fyn og Skolelederforeningen på Fyn.

 

- Vi bakker op om projektet, fordi det har et forebyggende perspektiv, som skal sikre, at flest muligt får det størst mulige udbytte af undervisningen. Samtidig er vi glade for, at projektet bygger på co-teaching, siger formand for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler-Jensen, med henvisning til den metode, hvor en lærer samarbejder med en fagperson med specialviden om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

 

I pædagogernes fagforening, BUPL Fyn, glæder man sig over det tværfaglige perspektiv.

 

- Vi har jo et fælles mål om, at alle børn og unge bliver til hele mennesker, og derfor ser vi det som en styrke, at både pædagoger, lærere og ledere får et kompetenceløft. Når vi deler ansvaret og forener vores kompetencer kan vi forløse det største potentiale, siger formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, som bakkes op af skolelederens formand.

 

- Vi er begejstrede for, at de teoretiske elementer bliver så solidt forankret i praksis. Når en stor gruppe lærere, pædagoger og skolens ledere modtager et samlet kompetenceløft, er vi sikre på, at den viden bliver implementeret ude på skolerne til glæde for eleverne, siger Dorte Andreas.

 

Udover diplomforløbene og etableringen af rejseholdet, som A.P. Møller Fonden støtter, består projektet af yderligere tre elementer, som Odense Kommune selv finansierer.

 

Skolernes såkaldte ressourcepersoner skal også kompetenceudvikles, ledelsen på hver enkelt skole skal trænes i at lede inkluderende læringsmiljøer, og endeligt skal samtlige 2100 medarbejdere på de 36 skoler i Odense gennem et kort kursusforløb med fokus på samarbejde, forebyggelse og fællesskaber.