Spring til indhold
Nyhed

Veteranhjem i Odense

04-09-2014

Rådmanden har i et partnerskab med soldaterhjemmet Dannevirke på Sdr. Boulevard igangsat en proces, der skal afklare mulighederne for at etablere et veteranhjem i Odense. Her håber de at kunne skabe de rette rammer for de hjemvendte soldater på Fyn.

  • De udsendte soldater har ydet en stor indsats og vi skylder veteranerne, at de kan vende hjem til en ordentlig tilværelse i Danmark. Vi har en stor gruppe hjemvendte soldater på Fyn, som har brug for at mødes og udvikle netværk, og også af denne vej være med til at bearbejde de til tider voldsomme oplevelser, de har været udsat for, når de har været ude i fredsskabende og fredsbevarende missioner i krigshærgede områder, siger Steen Møller.

De hjemsendte soldater udgør en stor ressource for det danske samfund. De har en solid uddannelse, og mange er blevet styrket af opgaverne, der ligger langt fra en almindelig arbejdsdag i Danmark. Andre oplever stærke reaktioner, som kan komme mange år efter hjemsendelsen. Den posttraumatiske stresslidelse PSTD kan ramme som lyn fra en klar himmel, og så er netværket blandt de hjemsendte afgørende.

  • En krigsveteran med PTSD er en soldat, som har været vant til at handle, og som besidder nogle enorme ressourcer og kompetencer, som vi heller ikke som samfund har råd til at miste. For mange af disse soldater vil netværket omkring veteranhjemmet være første skridt frem mod en aktiv hverdag igen, siger Steen Møller, der selv har mødtes med en gruppe veteraner med PTSD, der mødes i forvaltningens Netværkshus på Klosterbakken.

Som garnisonsby vil det være naturligt at lægge veteranhjemmet i Odense tilknytning til soldaterhjemmet Dannevirke. Major Henrik Dyhr ønsker ligeledes at udvide byens tilbud til hjemvendte soldater.

  • Dannevirke har stolte traditioner i forhold til forsvaret gennem mere end 100 år, og det er oplagt at bruge et stolt gammelt soldaterhjem i tilknytning til den gamle kaserne. Veteranhjemmet betyder meget for krigsveteranerne og deres familie, men det nærmeste veteranhjem er i Fredericia, og det er typisk overbelagt, så der er virkelig brug for tilbuddet her på Fyn, siger Henrik Dyhr.

Med inspiration i veteranhjemmet i Fredericia sætter Steen Møller og Henrik Dyhr nu gang i en proces, der skal levere de fakta, som et fremtidigt veteranhjem i Odense skal bygges på. Dette vil blandt andet ske i et samarbejde med veteranprojektet ’Mennesket før handicappet – byg din fremtid op’, der er forankret i Odense Kommunes ArbejdsmarkedsCenter.