Spring til indhold
Nyhed

Velfærd under ombygning - fra service til selvstændighed

11-11-2014

Velfærd under ombygning

Finanskrisen og den demografiske udvikling talte deres tydelige sprog. Flere ældre og færre penge til at betale for velfærden. Mens der i mange kommuner var udsigt til besparelser og serviceforringelser, valgte Odense Kommune en mere offensiv vej; fra en ydelsesbaseret service-velfærd til en rehabiliterende strategi, hvor der tages udgangspunkt i, hvad borgeren kan, og ikke hvad han eller hun fejler.

- Vi ville ikke acceptere præmissen om, at dårligere økonomiske rammer nødvendigvis skulle betyde mindre velfærd, siger Helene Bækmark, adm. direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og fortsætter

- Ved at sætte borgeren først, skaber det en ny velfærd, der er holdbar, socialt såvel som økonomisk. Konkret betyder det, at borgeren skal hjælpes tilbage til et så selvstændigt liv som muligt med udgangspunkt i egne drømme, mål og ønsker.

 

Videndeling om forandring af den offentlige sektor

Via interviews med nøglepersoner, velfærdsforskere og politikere på lokalt og nationalt niveau tegnes således et billede af, hvad Odense vil, og hvordan kommunen bærer sig ad. Og Odense Kommunes rehabiliteringsstrategi og transformationen har allerede mødt stor interesse rundt om i landet. - Vi kommuner skal blive bedre til at inspirere og lære af hinanden. Med bogen her ønsker vi blandt andet at dele vores erfaringer omkring den dybt komplicerede opgave, det er at transformere den offentlige sektor, udtaler Helene Bækmark.

 

Lanceres under New Nordic Welfare konferencen

Bogen er skrevet af Anna Pia Holmgaard og udkommer i samarbejde med Gyldendal Business.

- At skrive en bog om fremtidens velfærdsløsninger med udgangspunkt i en storkommunes tanker og praksis har været utroligt spændende. Det har også været en kompleks opgave med mange aktører, partnere og fagligheder, der skulle forenes til en samlet fortælling om før, nu og fremtid i den offentlige sektor, udtaler forfatteren til bogen Anna Pia Holmgaard.

 

Bogen lanceres den 12. november på velfærdskonferencen New Nordic Welfare i Odense. På konferencen drøftes emner som økonomi, effekt, planlægning, koordinering, ledelse og rehabilitering som metode, og deltagerne vil have mulighed for at få et eksemplar af bogen. Folk der ikke deltager i konferencen, kan købe et eksemplar ved henvendelse til Lissi Linnea Knudsen llkn@odense.dk