Spring til indhold
Nyhed

Undersøgelse for svinerelateret MRSA-bakterie på odenseansk plejecenter

31-05-2014

Da det medio maj stod klart, at dødsfaldet af en beboer på et af Odense Kommunes plejecentre kunne relateres til en stafylokokinfektion (MRSA) af typen SS398 (svinetypen) blev der med det samme iværksat et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Mikrobiologisk afdeling på OUH og embedslægeinstitutionen.

 

”Vi har med det samme iværksat de nødvendige forholdsregler og er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og følger styrelsens anbefalinger på området til punkt og prikke,” fortæller adm. direktør Helene Bækmark og fortsætter:

 

”Alle, der har konkret og relevant grund til bekymring, er blevet både skriftligt og mundtligt informeret og har derfor viden om, hvad der sker, og hvordan situationen bliver håndteret.”

 

Navn på plejecenter oplyses ikke

Af hensyn til de involverede ønsker Odense Kommune ikke at oplyse, hvilket plejecenter, der er ramt af smitten.

 

”Det gør vi ikke, dels fordi sundhedsoplysninger er omfattet af tavshedspligt, dels fordi vi ønsker at skærme de involverede fra reaktioner fra deres omgivelser. Alle er berørte af situationen og optaget af at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer. Vores ønske er, at de skal have ro til det, så deres opmærksomhed helt og fuldt kan koncentrere sig om deres arbejde,” udtaler Helene Bækmark og fortsætter:

 

”Vi forstår godt offentlighedens interesse og ville naturligvis kommunikere mere bredt, hvis der var grund til generel bekymring.”

 

Alle de involverede er informerede og instruerede i skærpede hygiejneregler.

 

Odense Kommune forventer svar på de første prøver i slutningen af uge 23 og er klar til at iværksætte yderligere tiltag med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning, hvis der skulle vise sig raske bærere af smitten.

 

Fakta

Bærere af MRSA, uanset undertype, sættes straks i behandling, når bakterien er påvist, og kan under skærpede hygiejneforhold godt være i rum med andre og deltage i almindelige sociale aktiviteter, når få forholdsregler, som bl.a. skærpet opmærksomhed på håndhygiejne, er sikret overholdt.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning, december 2013 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsomme-sygdomme/mrsa/vejledning

 

Sundhedsstyrelsens information af den 19.maj 2014 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/tilfaelde-af-svine-relateret-stafylokok-mrsa-cc-398-paa-fynsk-plejehjem