Spring til indhold
Nyhed

Trafikafvikling i Vindegade, Nørregade og Klostervej under byens festivaler

15-08-2014

Siden Thomas B. Thriges Gade blev lukket den 28. juni, og der skete en række trafikale ændringer i bymidten, har Odense Kommune fulgt trafikken nøje. Generelt er trafikken blevet afviklet som forventet, men især i Vindegade har der vist sig at være problemer med kødannelser og uhensigtsmæssig trafik. Situationen i Vindegade, Nørregade og Klostervej forstærkes i øjeblikket af festivaler, midlertidige aktiviteter og som konsekvens heraf midlertidig ensretning af Jernbanegade.

 

Fokus på fremkommeligheden

- Vi har konstant fokus på fremkommeligheden i byen, og det ligger os meget på sinde, at bilisterne - trods de store trafikale ændringer - skal få en så nem og gnidningsløs tur som muligt gennem byen – også når vi afholder festivaler, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind. Derfor overvåger vi dagligt trafikken for at optimere trafikafviklingen bedst muligt, inden for de rammer som lukningen af Thomas B Thriges Gade har givet os, med fokus på at sikre så god og smidig en trafikafvikling for alle trafikanter som muligt og øge trafiksikkerheden.

 

De mange kulturelle aktiviteter i byen netop nu gør forholdene ekstra udfordrende for bilisterne, da Klosterbakken er midlertidigt lukket indtil den 24. august, og Jernbanegade er ensrettet i retning fra Østre Stationsvej til Vindegade frem til den 21. august. Derfor gør Odense Kommune i dag ekstra tiltag for at afvikle trafikken bedst muligt:

  • Lyskrydsene bliver reguleret for at optimere trafikafviklingen, herunder bl.a. lyskrydsene ved Klostervej/Vindegade og Vesterbro/Vindegade (Føtex)
  • To regionale busruter flyttes midlertidigt væk fra Vindegade
  • En ekstra regionalbus indsættes for at reducere forsinkelsen på regionaltrafikken
  • Odense Kommune vil kommunikere yderligere om disse midlertidige ændringer

- At komme hjem fra sommerferie og skulle finde rundt i byen med de massive trafikale ændringer, der er foretaget, vil alt andet lige skabe udfordringer for os alle sammen. Der er ingen tvivl om, at en væsentlig del af årsagen til udfordringerne i Vindegadeområdet skyldes den generelle trafikomlægning, men det er lige så udtalt, at festivaler og midlertidige aktiviteter - og som konsekvens heraf den midlertidige ensretning af Jernbanegade - gør situationen langt mere problematisk, siger Jane Jegind. Jeg følger trafikken nøje og vil gøre, hvad der er muligt for at sikre så god fremkommelighed, som rammerne overhovedet tillader. Den øgede aktivitet i centrum med festivaler er jo glædeligt og giver os alle gode oplevelser. Bagsiden er så, at vi trafikalt bliver endnu mere udfordret, men det håber jeg på forståelse for. Det er jo dejligt, at der er endnu mere gang i byen.

 

Læs mere, og planlæg din rute

Man kan læse mere om de trafikale ændringer på Ruteplanlæggeren www.odense.dk/nyeveje. Her kan man også planlægge sin rute gennem byen hjemmefra. Ruteplanlæggeren er opdateret med alle de midlertidige trafikale ændringer i forbindelse med festivalerne.