Spring til indhold
Nyhed

Tiltrækningsindsats samles i Udvikling Fyn

10-09-2014

Efter en længere proces flytter Odense Kommune sin tiltrækningsindsats i forhold til danske og udenlandske virksomheder til det relancerede Udvikling Fyn.

 

Da Odense Kommunes vækstpolitik ved årsskiftet blev lagt i hænderne på Odense&Co, var det planen, at Odense Kommune selv skulle løfte opgaven med at tiltrække virksomheder, investorer og talenter.

 

Men for at undgå, at den samme type erhvervsfremmeindsats foregår to steder, skal Udvikling Fyn fremover varetage Odense Kommunes indsats inden for Udviklings Fyns og Odenses udvalgte forretningsområder.

 

Odense Kommune skal dog selv fremadrettet drive en modtage- og servicefunktion af virksomheder, investorer og talenter.

 

Med en klar arbejds- og ansvarsfordeling mellem Udvikling Fyn og Odense Kommune undgår man ifølge stadsdirektør Jørgen Clausen dobbeltarbejde, og indsatsen fokuseres.

 

- Kommunerne bag Udvikling Fyn er enige om, at der ikke skal foregå den samme indsats to steder. Nu da Udvikling Fyn er blevet relanceret med fokus netop på klyngeudvikling herunder tiltrækning af kapital og virksomheder, har vi valgt at placere indsatsen der, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

 

I den forbindelsen fratræder chefen for den hidtidige indsats, Thomas Visti, som ellers på kort tid har sat en række offensive initiativer i gang.

 

- Jeg skal være den første til at indrømme, at forløbet ikke har været optimalt, ikke mindst når man kigger på Thomas Vistis åbenlyse kompetencer - men vi har valgt at satse på Udvikling Fyn, siger Jørgen Clausen.

 

Thomas Visti kom til Odense&Co kort før sommerferien og har tidligere været kommerciel direktør i Universal Robots.

 

I Udvikling Fyns nye strategi - som en enig ejerkreds behandlede og vedtog i foråret - er IT, Robot og Automation en af de helt centrale satsninger, og der er allerede opbygget et stærkt strategisk fundament for arbejdet med de fynske virksomheder i værdikæden indenfor robotområdet.

 

- Odense spiller i kraft af sine oplagte styrkepositioner en afgørende rolle i Udvikling Fyns indsats. De ambitioner, Odense har for erhvervsudviklingen på området - herunder også tiltrækningen af robotvirksomheder - har således et optimalt afsæt for at blive indfriet i Udvikling Fyn, siger Jørgen Clausen.