Spring til indhold
Nyhed

TDC og Odense Kommune indgår forlig om omkostninger til telefoni og data

11-12-2014

Med forliget afsluttes alle forhandlinger om de hidtidige aftalte kontraktforhold mellem parterne for perioden 19. februar 2007 til 31. december 2013, dermed bortfalder også Odense Kommunes fremsendte krav på 9,5 mio. kr. fra 16. maj 2014.

 

Parterne har med forliget fundet en mindelig løsning på uenighederne om kontraktforholdet og undgår dermed en eventuel retssag, som ville være både omkostningstung og tidskrævende.

 

Uenighederne mellem Odense Kommune og TDC har blandt andet omhandlet kontraktforhold omkring serviceydelser, telefoni og data, men flere af punkterne er rent juridisk forældede, og for andre punkter er der tale om fortolkningsspørgsmål af kontraktmæssige forhold.

 

Da der samtidig er tale om meget komplekse spørgsmål, og da det vurderes, at det vil være meget tidskrævende at afklare forholdene fuldt ud, har parterne altså valgt at indgå et forlig.

 

- Forliget er den mest økonomisk forsvarlige måde at afslutte sagen på for Odense Kommune. Alternativet var en dyr og langvarig retssag, og det ville være uhensigtsmæssigt både økonomisk og i forholdet til en strategisk samarbejdspartner som TDC, siger Odenses stadsdirektør Jørgen Clausen.

 

- Vi har været uenige i fortolkningsspørgsmål af nogle kontrakter, men vi er tilfredse med, at vi nu har fundet en afklaring med Odense Kommune, som er en vigtig samarbejdspartner for TDC, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet, siger vicedirektør Kathrine Forsberg, TDC.

 

 

TDC og Odense Kommune har som en del af forliget aftalt at udsende denne fælles pressemeddelelse, og at der ikke kommenteres yderligere på forliget.