Spring til indhold
Nyhed

Stormvarsel: far med lempe

12-12-2014

Det er altid en god ide at gå udenom store træer, når det blæser meget. Selv sunde træer kan tabe grene, og når de falder fra 20 meters højde, kan selv en lille gren gøre skade.

 

Odense Kommune fører jævnligt tilsyn med kommunens træers sikkerhedsniveau og fælder eller beskærer de synligt svækkede. Men under storme er det svært at undgå, at træer vælter og taber grene, og der er derfor en forhøjet risiko for ulykker.

 

Odense Kommune anbefaler, at man ikke færdes inden for ”faldafstanden” af større træer. Faldafstanden er lig med træets højde og i praksis ca. 20-25 meter. Under sidste års orkan sås det flere steder, at fodgængere og cykelister tog en kort genvej gennem skove og parker for at skære et par minutter af turen. Odense Kommune fraråder dette.