Spring til indhold
Nyhed

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen søger satspuljemidler til unge hjemløse

03-07-2014

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en strategi om at øge antallet af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse. Forvaltningen har søgt midler til at indføre en forbedret og koordineret sagsbehandling med henblik på at mindske marginaliseringen på såvel arbejdsmarkedet såvel som i det sociale liv. Målgruppen for indsatsen er bred og omfatter unge hjemløse og unge potentielt hjemløse. Målet med projektet er konkret, at disse unge via kendte og velafprøvede bostøtte- og koordineringsmetoder støttes, så de kan:

  • Opnå en god og tryg tilværelse i egen bolig.
  • Indgå i og fastholde et uddannelsesforløb, der på sigt sikrer, at de kommer i beskæftigelse.

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har udbudt en satspulje på i alt 51, 9 mio. kr. til udmøntning i perioden august 2014 til september 2017. Formålet med puljen er, at nedbringe antallet af unge i hjemløshed. Odense Kommune har ansøgt om 5,8 mio. kr. fra puljen. Hen over sommeren bliver det afgjort, om vi får satspuljemidlerne. Midlerne skal understøtte det arbejde Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen satte i gang med etablering af Ungeenheden i januar 2014 og som skal styrke udsatte unge på vej ind i voksenlivet.