Spring til indhold
Nyhed

Sidste chance for at se udgravningen på I. Vilhelm Werners Plads

13-08-2014

En danebæ, et saltkar med mystiske inskriptioner, Odenses ældste torveboder, det ældste stenhus, en guldring, en glasring, et guldkors, et bryggeri og en verdensberømt tønde-latrin er blot nogle af de mange, mange spændende fund, som arkæologer fra Odense Bys Museer har fundet i udgravningen bag Odense Rådhus.

 

Nu er det dog ved at være slut for det ca. 10 mand store hold af arkæologer, som har gravet på pladsen siden maj 2013.

 

Til september vil hele området være gennemsøgt for spor af fortiden og I. Vilhelm Werners Plads genopstår i en fornyet udgave.

 

Formidlingsindsats en stor succes

Fra Gade til By har afsat 1,1 mio. kr. til formidling af de arkæologiske udgravninger til Odenseborgere og andre interesserede.

 

Formidlingen er gennemført i et tæt samarbejde med Odense Bys Museer og op mod 10.000 har allerede været på rundvisning og på besøg i arkæologens arbejdende værksted.

 

Projektchef for Fra Gade til By, Svend Heegaard har i hele perioden fulgt med i arkæologernes arbejde fra sit kontor i den røde Infoboks, som ligger lige overfor udgravningen:

 

”Det har været utroligt spændende at følge udgravningen og en ren fornøjelse at se, hvor mange odenseanere og turister der har haft glæde af at følge med gennem hegnet og på rundvisningerne.

 

Det glæder mig især, fordi det fra starten har været vigtigt for os, at åbne udgravningen op for alle interesserede, og derfor har vi også lagt en stor indsats og en betydelig sum penge i at formidle arkæologernes arbejde.

 

Vi har haft et tæt samarbejde med museet omkring formidlingen, og jeg mener selv, at det har været en stor succes. Den store interesse for at se og høre om arkæologernes arbejde, taler jo også sit eget sprog.”

 

Stadig arkæologi i Infoboksen

Selvom gravearbejdet stopper på pladsen for denne gang, kan man stadig se fund fra udgravningen i den røde Infoboks.

 

Her kan man også gå på opdagelse i den elektroniske vidensbrønd, som gemmer på billeder, kort og masser af oplysninger, både om denne udgravning og om tidligere udgravninger i området.

 

Fakta om den arkæologiske udgravning

De arkæologiske udgravninger i forbindelse med Fra Gade til By-projektet strækker sig over ca. 2,5 år og 10.300 m2. Det er Danmarks hidtil største udgravning i en middelalderlig bykerne.

 

Odense Bys Museer udfører de arkæologiske undersøgelser på vegne af Fra Gade til By.

 

Udgiften til udgravningerne er på 37 mio. kr. Prisen er en maksimum pris.

 

Fra Gade til By har desuden afsat 1,1 mio. kr. til formidling af det arkæologiske arbejde.Pengene er bl.a. brugt til aflønning af arkæologer til rundvisninger, Odense Bys Museers formidlingsarkæolog, skurvognen med arkæologens arbejdende værksted og til den særlige udstilling i Infoboksen med fund fra udgravningen.

 

Op mod 10.000 odenseanere og turister, heriblandt mange skoleklasser, har siden maj 2012 besøgt de arkæologiske udgravninger og arkæologens arbejdende værksted.

 

Senere vil der blive igen blive foretaget udgravninger på Torvegade, når projektet går over i sin næste fase.

 

Åbent i arkæologens værksted

Se, hvordan arkæologer og konservatorer arbejder. Hvor gammel er tepotten egentlig og er det en ko-knogle eller en menneske-knogle, vi har fundet?

 

Tirsdag 12.00 - 15.00

Torsdag 12.00 - 15.00

 

Rundvisninger

Kom med på en rundvisning, hvor arkæologer fortæller om de spændende udgravninger og om livet i byen i middelalderen. Tirsdag kl. 14.00Torsdag kl. 14.00

 

Fra Gade til By

Fra 2013 til 2020 omdannes den firesporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Arkitektfirmaet Entasis er rådgiver for projektet.

 

Projektet koster 853 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 343 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

 

Læs meget mere om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på fragadetilby.dk og følg udgravningen og de øvrige aktiviteter i forbindelse med omdannelsen på facebook.com/infoboksen