Spring til indhold
Nyhed

Samarbejde skal sikre vækst i industrijobs

28-08-2014

Derfor har rådmand Steen Møller under overskriften ’Industri i vækst’ sat sig i spidsen for et partnerskab mellem erhvervslivet, fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at sikre arbejdskraft til fremtidens industrijobs, og dermed vækst og udvikling på Fyn.

 

- Produktion - også industriproduktion - er en forudsætning for velfærd. Vi kan ikke stiltiende se til, at jobs og virksomheder risikerer at blive udflyttet, fordi virksomhederne ikke kan få tilstrækkeligt med velkvalificerede medarbejdere, siger rådmand Steen Møller.

 

Partnerskabet ’Industri i vækst’ kickstarter en koordineret indsats, som skal sikre kvalificeret arbejdskraft til Odenses industrivirksomheder i fremtiden. Analyser har vist, at der indenfor flere brancher forventes et øget behov for velkvalificeret arbejdskraft i Odense.

 

- Vi er afhængige af, at virksomhederne i Odense, også indenfor produktion, kan få den arbejdskraft, som de efterspørger. Virksomhederne er altafgørende, når det kommer til at sikre vækst og arbejdspladser i byen, og arbejdsudbuddet skal matche deres behov. Derfor glæder det mig også, at det er lykkedes at samle erhvervslivet, fagbevægelsen og uddannelsesinstitutionerne om en fælles indsats, siger rådmand Steen Møller.

 

Næstformand i Beskæftigelsesregion Syddanmark, Ib Haahr understreger nødvendigheden af at være på forkant med den industrielle udvikling.

 

- Vi skal være dygtige - både med hovedet og med hænderne. Det er vigtigt med vidensarbejdspladser, men Odense og Fyn har også brug for at fastholde og udvikle produktionsarbejdspladser. Det er derfor helt afgørende, at vi får skabt muligheder for produktion på områder, hvor vi har ekspertisen og hvor vi kan markere os internationalt. Samarbejdet er sat i stand for at sikre, at vi i systemet kan levere den arbejdskraft, der efterspørges, siger Ib Haahr, der også er direktør for Blue Pack.

 

De faglige organisationer er en central del af samarbejdet.

 

- Det er afgørende for os, at vi, sammen med de øvrige parter i samarbejdet, får skabt arbejdspladser og gør det attraktivt at bibeholde sit arbejde her på Fyn. Vores medlemmer har en bred faglig uddannelse. Derfor er det vigtigt, at vi får mulighed for at supplere den med en målrettet uddannelsesindsats, der gør, at de hurtigt kan foretage skift, når behovet opstår, siger afdelingsformand i Dansk Metal Odense, Lars Hansen.

 

Industrien som vækstdriver

Udviklingen på arbejdsmarkedet peger på et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft til industriområdet. Således ses allerede nu begyndende udfordringer med at skaffe arbejdskraft til visse jobfunktioner inden for blandt andet metalområdet, og det forventes at brede sig i takt med at væksten øges.

 

Hovedformålet med partnerskabet er derfor at skabe en struktureret og koordineret indsats med det formål at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til industrien både på den korte og længere bane.

 

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at samle et stærkt hold af samarbejdspartnere, som er dybt engagerede i at sikre fortsatte industrielle arbejdspladser i Odense. Væksten skal også komme fra dem, som er dygtige med deres hænder. Derfor er der også behov for at videreuddanne og opkvalificere både faglærte og ufaglærte inden for industrien, så medarbejdernes kompetencer matcher virksomhedernes behov. Det er ét af de områder, vi vil fokusere på", siger Rådmand Steen Møller.

 

 

Fakta om partnerskabet ’Industri i Vækst’:

En ny undersøgelse, foretaget af Odense Kommune, peger på, at der i fremtiden vil være et øget behov for arbejdskraft indenfor faggrupper som smed, kleinsmed, svejser, industritekniker og plastmager. Også faggrupper som maskiningeniør, produktionsingeniør og maskinmester vil blive efterspurgt.

 

Den politiske styregruppe vil følge udviklingen nøje og være på forkant, så Odense og Fyn får en størst mulig andel af arbejdspladser og vækst.

 

Pilotprojekter i tilknytning til partnerskabet:

  • Mere målrettet brug af 6-ugers selvvalgt uddannelse i forhold til industriområdet
  • Rekrutteringsprojekt om opkvalificering og visitering i tæt samarbejde med virksomheder
  • Vidensopbygning: Deltagelse i og læring af det allerede etablerede projekt ’Fynboer, der gnistrer’, (Projekt om rekruttering og efteruddannelse af ledige til svejsejob – AMU Fyn, de fynske jobcentre og Beskæftigelsesregion Syddanmark).

De tre initiativer omfatter i første omgang mindst 100 ledige.

 

Den politiske styregruppes medlemmer er:

  • Rådmand for Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen Odense Kommune: Steen Møller (Formand for den politiske styregruppe).
  • Fra industrien: Direktør Blue Pack og Næstformand for Det Regionale Beskæftigelsesråd: Ib Haahr, og Chefkonsulent DI: Niels Conradsen.
  • Fra de faglige organisationer: Formand for Dansk Metal, Odense: Lars Hansen og Afdelingsformand for 3F industriområdet: Stig Møller.
  • Fra uddannelsesinstitutionerne: Direktør for Syddansk Erhvervsskole: Lars Bregnehøj og Forstander for AMU-Fyn: Ove Dalby.