Spring til indhold
Nyhed

Sager om førtidspension er i proces

04-12-2014

Danmarks Radio bragte onsdag aften i TV Avisen et indslag om Amanda, der er blevet bedt om at stå til rådighed på arbejdsmarkedet trods et mentalt handikap. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der sagsbehandler forsørgelsesgrundlaget i den slags sager, har ikke været kontaktet i forbindelse med indslaget.

 

Den 6. november 2014 blev der i Ankestyrelsen truffet en principafgørelse i en sag, hvor en udviklingshæmmet borger havde klaget til ankestyrelsen over et afslag på førtidspension. Ankestyrelsen omgjorde beslutningen, og borgeren fik bevilliget førtidspension. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor af egen drift umiddelbart efter principafgørelsen i ankestyrelsen gennemgået alle lignende sager

 

- I forvaltningens gennemgang af sagerne fandt vi ét tilfælde i Odense Kommune, hvorefter vi straks har behandlet sagen, som i formiddag planmæssigt har været for bevillingsteamet. Her er det blevet vurderet, at hun skal have førtidspension, siger rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Steen Møller.

 

- Forvaltningen har ikke haft kendskab til Amandas ønske om førtidspension, da hun ikke har søgt. Men jeg har i dag på baggrund af TV-udsendelsen bedt om, at vi retter henvendelse til Amanda og hendes mor for at hjælpe dem på vej.