Spring til indhold
Nyhed

Robot vil sørge for rene gulve på skole

26-11-2014

Et afprøvningsprojekt, der skal samle erfaringer om brugen af gulvvaskerobotter, igangsættes i disse dage på Agedrup Skole, hvor Odense Kommune har besluttet at teste en nyudviklet gulvvaskerobot. Projektet er et samarbejde mellem By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt den odenseanske iværksættervirksomhed Blue Ocean Robotics, der blandt andet leverer robotløsninger til det velfærdsteknologiske område.

 

Odense Kommune bruger i dag mange økonomiske og menneskelige ressourcer på rengøring af store gulve på offentlige arealer som fx sportshaller, gangarealer og gulvarealer på skoler, rådhus, biblioteker, plejehjem og andre offentlige institutioner. Projektet skal blandt andet hjælpe til at afklare, hvor stor en del af dette areal en gulvvaskerobot kan supplere og/eller erstatte.

 

By- og kulturrådmand Jane Jegind glæder sig over projektet:

 

- Endnu engang er Odense med helt fremme, når det gælder velfærdsteknologiske løsninger. Vi er stolte af at kunne gå forrest i forsøget på at skabe holdbare løsninger for fremtiden – løsninger, der både er til gavn for borgerne og vores personale. Og så er det vigtigt at pointere, at de erfaringer, vi gør os i løbet af dette projekt, vil kunne bruges af mange andre offentlige institutioner, siger rådmanden.

 

Selvom der er tale om et pilotprojekt, hvor det umiddelbare formål er at indsamle erfaringer, er det mere langsigtede mål med projektet, at gulvvaskerobotten skal kunne aflaste rengøringspersonalet på større gulve og gangarealer. Til at starte med testes der således på arealer over 200 m2. Netop disse store arealer, hvor der normalvis vaskes gulve én gang om ugen, samt tørmoppes og pletrenses efter behov, kan være fysisk meget belastende for rengøringspersonalet, lyder det fra rengøringsleder Lonnie Cheblaoui Jensen:

 

- Vi er meget positive over for at være en del af dette projekt, netop fordi robotten kan aflaste os på de områder, hvor den fysiske belastning er størst. Vi ser den som et supplement til det arbejde, vi udfører dagligt, og derfor giver det rigtig god mening at afprøve den på de store arealer, afslutter hun.

 

Planen er, at afprøvningsprojektet kører frem til april 2015, hvorefter Odense Kommune og Blue Ocean Robotics vil evaluere resultaterne.

 

Fakta om gulvvaskerobotten

CleanFix Gulvvaskerobotten er en rengøringsrobot, der kan vaske op til 2.500 m2 uden behov for menneskelig indgriben. Robottens arbejdsbredde er 66 cm, og den kan arbejde i op til 3 timer autonomt. Den kører op til 0,6 m/s under kørsel, og rummer en 45 liter ren- og beskidtvandstank.

 

Robotten er styret af det såkaldte CURONA navigationssystem, der er dens ”øjne og hjerne”. Robotten har desuden 8 ultrasonic sensorer og 3 infrarøde sensorer, der sikrer, at robotten er opmærksom på dens omgivelser.