Spring til indhold
Nyhed

Peter Pietras tiltræder som ny direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

13-05-2014

Rådmand Susanne Crawley Larsen (R), der glæder sig til samarbejdet, siger:

”I forvaltningen har vi brug for en ekstraordinær indsats, der skal give udsatte børn og unge de bedste forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og dermed få fodfæste i tilværelsen og på arbejdsmarkedet. Peter Pietras har i sit arbejde særligt på det sociale område vist, at det kan lykkes, hvis vi sætter tydeligt nok ind.”

 

Rådmand Susanne Crawley Larsen (R) fortsætter:

”Ny Virkelighed – Ny Velfærd rejser en klar forventning om, at vi bevæger os væk fra at bruge de fleste midler på at slukke ildebrande, til at vi i højere grad har modet til at gribe tidligere ind og forebygge. Med Peter Pietras får vi en direktør med helt unikke kompetencer til at videreudvikle forvaltningens tænkning på dette område. Jeg glæder mig derfor rigtig meget til vores samarbejde.”

 

Rådmand Steen Møller (K) takker Peter Pietras for indsatsen og siger:

”Jeg vil gerne sige tak til Peter Pietras for indsatsen i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og det gode samarbejde vi har haft siden nytår. Peter har skabt en række imponerende resultater i sin tid i forvaltningen, og jeg glæder mig over, at han fortsætter i Odense Kommune. Jeg er samtidig yderst tilfreds med konstitueringen af nuværende arbejdsmarkedschef Søren Heide Petersen som administrerende direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.”

 

Stadsdirektør Jørgen Clausen siger:

”Peter har vist, at vi med de rigtige indsatser kan lykkes med at løfte selv meget udsatte mennesker videre til et bedre liv, og derfor er jeg også meget glad for, at Peter takkede ja, da han blev tilbudt at blive administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen.”

 

Peter Pietras glæder sig til den nye udfordring og siger:

”Børn- og ungeområdet er for mig et helt centralt forvaltningsområde. Hvert år sender Børn- og Ungeforvaltningen en ny årgang af børn og unge videre i livet med en solid ballast, hvilket har en positiv betydning for resten af deres liv. I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har jeg også arbejdet med det lille mindretal, hvor vi ikke helt er lykkedes. Disse erfaringer mener jeg, kan bruges til at videreudvikle børn- og ungeområdet, så vi i fremtiden kommer endnu tættere på at få alle med.”

 

Peter Pietras kom til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den 1. maj 2010 og har siden stået i spidsen for en imponerende omlægning af hele social- og arbejdsmarkedsområdet. Peter Pietras kender både uddannelsesverden, social- og arbejdsmarkedsområdet og Odense Kommune særdeles godt.