Spring til indhold
Nyhed

Odenses ældre døve bruger Digital Post

08-05-2014

Ældre døve kan i kraft af deres handicap ikke benytte Odense Kommunes eksisterende kurser i Digital Post. Det er derfor som et forsøg lavet nogle særlige undervisningsforløb for ældre døve. Det særlige ved undervisningen af de døve er, at der er tegnsprogstolke tilstede, og at undervisningsmaterialet er gjort mere visuelt.

 

- Ældre døve har brug for undervisning i Digital Post lige så meget som hørende ældre, hvis ikke mere. De har brug for, at undervisningen bliver forklaret visuelt, og at der er tegnsprogstolk tilknyttet, siger ældrevejleder, Birgitte Vejbæk. Hun er selv døv og var med til at tage initiativ til undervisningen.

 

- I Odense vil vi gerne gøre så meget som muligt for de mennesker, der kan have ekstra udfordringer ved at bruge Digital Post. Det gælder f.eks. døve, der kan have svært ved at benytte eksisterende tilbud som IT cafeer for ældre og ældrekurserne på bibliotekerne. Derfor har vi i samarbejde med Danske Døves Landsforbund som et forsøg oprettet to undervisningsgange for ældre døve, forklarer underviser Christina Lorentzen Nim.

 

Undervisningen foregår på Seniorhuset og Centralbiblioteket. Samspillet mellem kursisten, underviseren og tegnsprogstolken er afgørende for, at undervisningen bliver en succes for alle parter. Samtidig er det vigtigt, at der er afsat tilstrækkeligt med tid, da individuel hjælp er nødvendig, når ældre modtager undervisning i Digital Post.

 

- Der har ikke været de store problemer i, at undervisningen foregår med tolk, men det tager selvfølgelig noget længere tid. Derfor er det rart, der er god tid, så de ældre og underviserne har tid til at forstå og forklare tingenen stille og roligt, siger ældrevejleder Birgitte Vejbæk, der også deltog i undervisningen.

 

- I Danske Døves Landsforbund er vi meget glade for samarbejdet med Odense Kommune. Vi er især glade for den forståelse og åbenhed, vi er blevet mødt med af kommunens medarbejdere og viljen til at ville ligestille ældre døve med hørende ældre. Vi arbejder for at døve får samme rettigheder og muligheder i samfundet som hørende. Vigtigt er det i den forbindelse, at døve får så meget mulig information på deres modersmål, som jo er dansk tegnsprog. Derfor er undervisning i Digital Post til ældre døve en rigtig god måde at informere døve ældre på, siger Janne Boye Niemelä, Landsformand, Danske Døves Landsforbund.