Spring til indhold
Nyhed

Odense Mangfoldighedsråd konstituerer sig

08-05-2014

Odense Mangfoldighedsråd har afholdt konstituerende møde den 6. maj 2014

Cand.scient.pol og koordinator Ashil Farokh blev valgt som formand.

- Jeg ønsker at medvirke til udvikling af Odense til en mangfoldig by, hvor forskellighed påskønnes og anerkendes, og hvor ressourcer bringes i spil for at bidrage til job og vækst i byen. Jeg glæder mig til at samarbejde med rådets medlemmer og sekretariatet om at udfolde den nyligt vedtaget mangfoldighedsstrategi, siger han.

Som næstformand valgte rådet centerchef fra Vollsmose Torv Søren Dollerup.

Rådets opgave er at komme med ideer til politikerne om hvordan Odense kan bringe sine 155 nationaliteter mere i spil – noget som både virksomheder, uddannelser og civilsamfund kan få gavn af.

I alt 11 nøje udvalgte medlemmer og 2 suppleanter har fået sæde i rådet. Der er udpeget seks ressourcepersoner med forskellige etniske baggrunde, uddannelse og job samt fem videnspersoner med specifik viden inden for uddannelse, institutioner og virksomheder.