Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune strammer op på regler for telefoni

14-05-2014

Da Odense Kommune i 2011 overgik fra Blackberry-telefoner til smartphones med flere funktioner og højere datakapacitet, sikrede man sig mod store regninger for datatrafik ved at vælge såkaldte flatrate-abonnementer. Men man var ikke opmærksom på, at der i lande uden for EU kunne være høje roamingafgifter. Det erkender borgmester Anker Boye, som selv har modtaget høje regninger for datatrafik i forbindelse med rejser til Tyrkiet.

 

 

”Det er simpelthen en ting, vi ikke har haft godt nok styr på. Derfor har jeg bedt forvaltningen lave en plan for, hvordan vi kan håndtere det her fremadrettet.” siger borgmester Anker Boye.

 

 

Krav på vej mod teleleverandør

Kommunen fik i efteråret 2011 øjnene op for, at der var et problem, da teleleverandøren sendte kommunen en regning på over kr. 250.000,- alene for datatrafik i forbindelse med en rejse, borgmesteren havde været på i Tyrkiet.

Kommunen stiller imidlertid spørgsmålstegn ved både afregningspris og datamængde og har aldrig betalt regningen. Den er én af flere end 1000 regninger, som Odense Kommune er uenig med leverandøren om, og kommunen er derfor på vej med et krav imod leverandøren til en værdi af næsten kr. 10 mio.

 

Behov for bedre information

I kølvandet på den høje regning indførte kommunen beløbsgrænser for datatrafikken. Efterfølgende er det imidlertid alligevel sket to gange – senest i april 2014 – at datatrafik har udløst regninger på over kr. 20.000,- i forbindelse med borgmesterens rejser. Det beklager Anker Boye, også selv om han som borgmester i princippet har fri telefon:

 

 

”Jeg synes, de her beløb er alt for høje, og det vil jeg gerne beklage. Regninger i den størrelsesorden skal vi undgå i fremtiden.”

 

 

I forvaltningen erkender man også, at der er plads til forbedring både i forhold til at holde borgmester og borgere informeret. En del af årsagen til de høje regninger er nemlig, at information om de usædvanlige udsving i omkostninger hverken er tilgået borgmester eller offentlighed i tilstrækkelig grad. Det erkender stadsdirektør Jørgen Clausen, der er enig i behovet for at stramme op.

 

 

”Det skal ikke være noget hemmelighed, at jeg gerne havde set en bedre håndtering af det her område. Forvaltningen har ikke gjort det godt nok på det her område. Det retter vi nu op på med handlingsplanen”, siger Jørgen Clausen.

 

Fempunktsplan

Med henblik på at undgå tilsvarende situationer i fremtiden vil forvaltningen iværksætte følgende initiativer:

 

 

1) Indskærpelse af eksisterende regler for offentliggørelse af information om rådmænd og borgmesters udgifter til telefon og datatrafik på www.odense.dk.

 

 

2) Indførelse af ny regel for rettidig offentliggørelse af informationerne – maksimum en måned efter kvartalsfaktura er modtaget.

 

 

3) Forbedring af den interne overvågning af udviklingen i f.eks. borgmester og rådmænds forbrug til telefoni og datatrafik. Og udarbejdelse af en procedure til skærpet overvågning.

 

 

4) Udarbejdelse af ny procedure for orientering af f.eks. borgmester og rådmænd om uregelmæssige udsving i forbrug til telefoni og datatrafik, herunder klar placering af chefansvar for godkendelse af abonnementsændringer og justeringer af forbrugsgrænser.

 

 

5) Indførelse af konkrete beløbsgrænser, der automatisk udløser skriftlig orientering om udsving i deres forbrug til telefoni og datatrafik, samt skærpet overvågning af forbrugsudviklingen.

 

Yderligere information

Odense Kommune har udarbejdet en redegørelse omkring sagen.
Du kan hente redegørelsen om TDC's fakturering af borgmesterens telefonforbrug her.