Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune: Støtte til Tinderbox er fuld lovlig

09-09-2014

Når Odense Kommune som led i en 10-årig aftale bakker rockfestivalen Tinderbox op med knap 2,4 mio. kr. i gennemsnit om året, sker det indenfor gældende lovgivning og bestemmelser.

 

- Vi er ambitiøse og offensive, men det kommer selvfølgelig til at foregå indenfor lovens rammer, siger udviklingschef Ronnie Hansen fra Odense&Co.

 

- Odense Kommune bruger penge på det her for at gøre Odense endnu mere attraktiv for både indbyggere og virksomheder. Samtidig vil festivalen skabe ekstra omsætning i byen. Oven i købet får vi understøttet en stor kulturel begivenhed, der kommer odenseanerne og det frivillige foreningsliv i Odense til gode, siger borgmester Anker Boye (S).

 

Selv om aftalen er 10-årig, udbetales det samlede beløb på 23.450.000 kr. i løbet af de første 5 år, når Odense Kommune dels køber eksponering og andre sponsorydelser på almindelige forretningsvilkår, dels yder øremærkede tilskud til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte.

 

- I betragtning af, at det er en 10-årig aftale, adskiller Odense Kommunes engagement sig hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt fra andre tilskud og sponsorater, som danske kommuner yder på kultur- og event området, siger udviklingschef i Odense&Co, Ronnie Hansen.

 

Tinderbox-festivalen har en ambition om at nå 25.000 gæster allerede til sommer, når Tusindårsskoven sidste weekend i juni danner rammen om en tre dage lang rockfestival.

 

Fakta: I lighed med stater må kommuner ifølge EU-lovgivningen ikke yde støtte til private virksomheder. Dog er støtte til visse kulturelle formål herunder musik samt eksempelvis turisme- og erhvervsfremme undtaget.

 

Samtidig skal kommuners tilskud overholde kommunalfuldmagten, som er en samling uskrevne regler, der tilsikrer, at kommunerne kun bruger penge på opgaver, som der er en kommunal interesse i, og som ikke forvrider den frie konkurrence. Dog må kommuner på visse betingelser gerne yde tilskud til aktiviteter, som kommunen i princippet selv ville kunne udføre, hvis der er en kommunal interesse i aktiviteten.

 

For at undgå, at Odense Kommune yder tilskud til et privat firma – i dette tilfælde Tinderbox Entertainment – bliver tilskuddene derfor øremærket til helt konkrete aktiviteter. Kommunen vil sikre, at reglerne overholdes ved at føre tilsyn, og regnskaberne er åbne for kommunen. Endelig er der en begrænsning på, hvor meget Tinderbox Entertainment må tjene på at arrangere festivalen, hvilket kommunen også vil sørge for, bliver overholdt.

 

Læs aftalen her.