Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune: Handicappede må gerne dyrke sport

07-03-2014

- Det er forkert, når vi i et svar til en borger, siger, at Odense Kommune ikke bevilliger hjælpemidler til sportsudøvelse.

 

Det siger afdelingschef Else Bønding fra Virksom Dialog i Ældre- og Handicapforvaltningen. I den konkrete sag har en borger henvendt sig til Odense Kommune for at høre, om han må bruge sin kørestol til sportsudøvelse. Det får han nej til. Samtidig får han at vide – med henvisning til lovgivningen – at Odense Kommune ikke kan bevillige hjælpemidler til sportsudøvelse. Men det er ikke korrekt.

 

- Det er en meget beklagelig sagsbehandlingsfejl, udtaler Else Bønding og fortsætter:

 

- Lovgivningen siger ikke noget om, hvorvidt du må bruge din almindelige kørestol til forskellige sportsaktiviteter. Men du skal passe på den, som var det din egen. Kontaktsportsgrene kan let beskadige en kørestol, men her rummer lovgivningen en mulighed for at ansøge om en ekstra kørestol specifikt til sportsudøvelse, blot via en anden paragraf (§100) end hjælpemiddelparagraffen. Det gør vi ikke borgeren opmærksom på, og det er i strid med vores vejledningspligt. Det er meget beklageligt. Og en fejl vi retter op på med det samme.

 

Fakta om lovgivning på området, Servicelovens § 112 og § 100

Hjælpemidler til kompensation for varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, bevilliges via Servicelovens § 112. Ansøgninger efter Servicelovens § 112 behandles af Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Hjælpermidler, der alene skal bruges til sportsudøvelse, kan bevilliges via Servicelovens § 100 om merudgifter. Ansøgninger efter Servicelovens § 100 behandles af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, siger funktionschef Tina Koed Nymann fra Borger og Proces:

 

- Vi vil nu kontakte borgeren og bistå ham med at få søgt om en kørestol til sportsbrug. Og da han allerede har været udsat for en del ventetid, vil vi fremme behandlingen af hans sag hos os.