Spring til indhold
Nyhed

Nyt sundhedssamarbejde giver hurtigere behandling

09-09-2014

Mere end 100 gæster var mødt op, da Integrated Care officielt blev åbnet med ministertale, champagne og kransekage på Brandts Klædefabrik i Odense. Integrated Care er frikommuneforsøg mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og de praktiserende læger, der skal hjælpe ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression godt videre i livet.

 

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S), som i dag holdt tale ved åbningsceremonien, har store forventninger til Integrated Care-projektet:

 

- Mennesker, der bliver syge og har brug for behandling, skal opleve et sammenhængende sundhedsvæsen, der lytter til den enkeltes behov og ønsker. Det gælder ikke mindst for de borgere, der måske i forvejen har svært ved at finde rundt i systemet – her skal borgeren føle, at han bliver taget i hånden og kan være tryg ved, at systemet taler sammen, siger han og fortsætter:

 

- Integrated Care-projektet er et rigtig godt eksempel på, hvordan læger, region og kommune kan arbejde tættere sammen til stor gavn for patienterne. Ved at fokusere på tidlig indsats og større borgerinddragelse skaber man nemlig et mere sammenhængende patientforløb for den enkelte, og dermed også mere lighed i sundhed.

 

Lighed i sundhed – på en ny måde

De praktiserende læger bliver de primære kontaktpersoner og koordinatorer af borgernes patientforløb.

46 læger har sagt ja til at deltage i det nye projekt, og de vil komme til at indtage en helt central rolle i den direkte kontakt med patienten.

 

- ​I ​Integrated Care samarbejdet udarbejder vi sammen med patienten en fælles handleplan over patientens forløb, hvori vi selvfølgelig tager udgangspunkt i patientens ønsker og inddrage patienten mest muligt. Principielt vil Integrated Care være med til at sikre lighed i sundhed ved at give ulige behandling. For med projektet går vi netop ind og målretter behandlingen til nogle af de patienter, der er mest sårbare og udsatte. Den ekstra tid, vi med dette projekt kan bruge, er en god investering i borgerens sundhed, for alle projektets aktører vil bruge​ hinandens kompetencer bedst muligt, og samtidigt.​ Det vil komme alle, og især patienterne til gode, siger formand for PLO Syddanmark, praktiserende læge Birgitte Ries Møller.

 

Sammenhæng og samarbejde

Integrated Care gik officielt i luften den 1. september. I Region Syddanmark glæder de sig over det nye samarbejde:

 

- Som samfund står vi over for den store positive udfordring, at vi lever længere, og derfor har en udfordring med flere ældre patienter. Flere og flere borgere rammes desværre også af stress og depression. Med Integrated Care projektet skaber vi sammenhæng, hurtigere behandling og dermed bedre livskvalitet for to konkrete grupper af sårbare borgere. Samtidig er Integrated Care et klart bevis på, at sammenhængende og hurtigere behandling kan gøre det bedre for borgerne, uden det behøver være dyrere, men tværtimod kan spare både indlæggelser, sygedagpenge og førtidspensioner - og dermed samlet set være billigere for samfundet, siger Bo Libergren (V), formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark.

 

Godt for borgere og samfund

Et klart mål med Integrated Care er at forkorte den periode, f.eks. stress og angstramte skal være på offentlig forsørgelse og sikre at borgerne med en målrettet, hurtig og koordineret behandling kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

- De fleste mennesker betragter det at gå på arbejde som det mest naturlige i hele verden, mens andre på grund af stress, angst eller depression støder ind i så store problemer, at arbejdsmarkedet synes udenfor rækkevidde. Integrated Care samler alle kræfter og støtter den enkelte person i at få fodfæste igen. Dermed åbnes døren igen til arbejdsmarkedet, og det er en stor gevinst - både for den enkelte, men også for samfundet, siger Steen Møller (C), der er rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune.

 

Per Berga Rasmussen (Ø), der er rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense glæder sig over de fordele og muligheder, Integrated Care vil give i behandlingen af kommunens ældre patienter:

 

- I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi det klare fokus, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes borgers behov og livssituation. For det giver forståeligt nok frustration og utryghed, når en ældre patient oplever et opdelt sundhedssystem, hvor de skal fortælle de samme ting igen og igen, eller får forskellige ting at vide af forskellige faggrupper. Integrated Care vil mindske den slags oplevelser og virkelig sætte borgeren i centrum. Det er vejen frem.

 

Fakta:

Partnerskabsaftalen for Integrated Care er politisk godkendt i Odense Byråd, i Region Syddanmarks regionsråd og i PLO Syddanmark.

 

Der er i projektperioden frem til 31. december 2015 afsat 70 mio. kroner til Integrated Care. (46 mio. kroner fra Region Syddanmark og 24 mio. kroner fra Odense Kommune).Aktørerne i Integrated Care er:

- Odense Kommune (Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen)- Region Syddanmark (Odense Universitetshospital, Psykiatrien, Syddansk Sundhedsinnovation, Arbejdsmedicinsk Klinik)

- PLO Syddanmark og PLO Odense

- Privatpraktiserende psykiatere- Privatpraktiserende psykologer

- Ældresagen i Odense- Ældrerådet i Odense

- Depressionsforeningen

- Syddansk Universitet

 

46 praktiserende læger i Odense vil deltage i Integrated Care projektet.Projektet går i luften fra 1. september 2014. Det forventes, at hver enkelt praktiserende læge vil invitere mellem 25 og 35 patienter om året til at lave en behandlingsplan.For mere information, læs mere på projektets hjemmeside www.integratedcare.dk