Spring til indhold
Nyhed

Nyt rehabiliteringstilbud lever drømmene ud

30-10-2014

Det handler om, at borgerne skal leve deres drømme ud, derfor hedder tilbuddet Kragsbjergløkke Leve-Ud. Det nye tilbud er unikt, fordi det som det første af sin art tilbyder ”langsom rehabilitering” med ophold af op til 6 måneders varighed.

 

Tilbuddet skal gøre det muligt for borgerne at blive styrket både fysisk, psykisk og socialt. Personalegruppen bliver derfor sammensat på tværs af faggrænser med både socialpædagoger og sundheds- og træningsfagligt personale. Tilbuddet tager udgangspunkt i borgernes mål og drømme om fremtiden og det gode liv.

 

Fra Per Berga Rasmussen, rådmand for ældreområdet i Odense, lyder det:

 

”Også i dette nye tilbud bliver det borgernes egne mål og ønsker for fremtiden, der sætter rammen for vores arbejde. Men der bliver mere tid og ro for borgerne til at finde ud af, hvad de egentlig gerne vil. Det er et tilbud, vi mangler i Odense i dag, og derfor er jeg glad for, at vi med penge fra ældrepuljen kan etablere Kragsbjergløkke Leve-Ud.”

 

Hvem, hvor mange og hvornår?

Målgruppen for det nye tilbud vil typisk være ældre borgere, der har brug for at blive styrket og støttet i fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Det kan blandt andet være de borgere, der har brug for længere tid til f.eks. at komme sig efter en indlæggelse, eller for hvem hverdagen derhjemme er blevet vanskelig at overskue. Det nye tilbud kommer til at bestå af 23 boliger og 10 deldøgnspladser. Det nye tilbud slår dørene op den 10. november 2014.

 

Tæt samarbejde med OK-FondenDet nye rehabiliteringstilbud er udviklet i tæt samarbejde mellem Odense Kommune og OK-Fonden, der er en privat omsorgsorganisation med landsdækkende virke inden for bl.a. plejehjem. Også for Direktør i OK-Fonden, Paul Erik Weidemann rummer samarbejdet spændende dimensioner:

 

”Alle sejl bliver sat for at styrke borgerne i at nå deres mål. Netop værdien, der opnås ved, at det er borgeren, der sætter målene, ligger OK-Fonden meget nær.”