Spring til indhold
Nyhed

Nyt råd for socialt udsatte i Odense

04-06-2014

Odense Kommune har haft et særligt råd for socialt udsatte siden 2007. Det nye råd, som skal arbejde sammen indtil udgangen af 2015 er nu på plads.

 

Rådet, som er nøje udvalgt af rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Steen Møller og formand Alice Rasmussen og skal fungere som talerør for socialt udsatte. Samfundet har en særlig forpligtelse til at sørge for, at socialt udsatte kommer til orde, og Rådet for Socialt Udsatte skal sikre, at socialt udsattes synspunkter bliver hørt i den almindelige samfundsdebat og at der bliver taget de rette tiltag for at hjælpe dem videre.

 

Rådmand Steen Møller lægger især vægt på rådets betydning for de udsatte og for de beslutninger, der træffes i kommunen: ”Jeg glæder mig over at have et kompetent råd at sparre med. For mig er det vigtigt at have sparringspartnere uden for forvaltningen. Personer med særlig viden og repræsentanter fra sociale organisationer, erhverv og uddannelse kan på hver deres måde højne de politiske beslutninger på det sociale område. Vi skal gøre en forskel for de udsatte og de skal støttes til at kunne klare sig selv bedst muligt. Derfor har det også været vigtigt for mig, at der er repræsentanter fra erhvervslivet med i rådet i den kommende periode.”

 

Formanden for rådet, Alice Rasmussen uddyber rådets rolle: ”Ud over at følge op på det tidligere råds arbejde og følge med i, hvad der besluttes på landsplan for de forskellige råd for udsatte, så er det vores opgave at styrke det fælles ansvar for de udsatte. Det skal vi gøre tydeligt, og så skal vi skabe mulighederne for at vi sammen kan skabe de forandringer, der skal til. Jeg er også af den opfattelse at brugernes synspunkter gerne må udfordres af andre former for viden og perspektiver – den nyeste teoretiske viden og viden fra praksis. Det handler kort fortalt om, hvordan vi på bedste vis får de forskellige perspektiver og vidensformer til at spille sammen.”

 

Rådet skal følge den sociale indsats for udsatte borgere, formidle viden om området og stille forslag til, hvordan indsatsen over for socialt udsatte kan blive bedre, herunder i forhold til forebyggelse af sociale problemer og i forhold til udsatte borgeres muligheder for at skabe et bedre liv for sig selv.

 

I udvælgelsesfasen har der været lagt vægt på, at de udsatte er blevet repræsenteret så bredt som muligt samtidig med, at der er repræsentanter fra områder, hvor man yder forskellige former for indsatser, som skal hjælpe de udsatte. Derfor består det nye råd også af medlemmer fra det private erhvervsliv, individer med en særlig viden om området og en bred vifte af organisationer.

Medlemmerne af rådet er: Gadepræst Peder Thyssen, Marianne Kragmann fra KFUM/Café Paraplyen, Jan Due-Christensen fra Red Barnet, Kaj Skjølstrup fra Kirkens Korshær, Kefa Abu Ras fra Community Center Vollsmose, Mette Guul KFUK/Reden, Stig Sonne Jensen fra SAND, Tom Boisen fra Sind, Kim Balslev overlæge på retspsykiatrisk afdeling, Jørgen Hansen fra University College Lillebælt og Mette Andersen fra IKEA.